Rekrutimi online: Si realizohet intervistimi për punë?
Varësisht nga natyra e punës, shumica e bizneseve janë duke vazhduar punën nga distanca, si shkak i pandemisë që ka kapluar botën së fundmi. E ato biznese që mision i kanë njerëzit, mund ta kenë pasur pak më të vështirë praktikimin e punës në këtë formë, ani pse firmat e rekrutimit këtë mënyrë pune e kanë aplikuar edhe më parë. Zanë Havolli - Veseli, Senior Recruiter në kompaninë e rekrutimit HumanPower, tregoi për AkademiPune se si po menaxhohet i gjithë rekrutimi nga shtëpitë për kompanitë vendore dhe ato ndërkombëtare. Ajo thotë se ndonëse një gjendje e tillë e ka prekur pak procesin e rekrutimit vendor, në të njejtën kohë i ka mësuar njerëzit të praktikojnë dhe të gjinden edhe me metoda të tjera të punës. "Kriza e virusit korona na ka detyruar të gjithëve të përqafojmë mënyra të reja të punës. Thirrja për të qëndruar në shtëpi dhe për të respektuar distancën sociale, nuk nënkupton që duhet ndëprerë punën. Kjo gjendje e ka vështirësuar pak procesin e rekrutimit dhe është diçka e re për të intervistuarit dhe intervistuesit. Shumë njerëz të cilët janë mësuar me intervista “face to face” do të duhet të kalojnë për herë të parë në proceset e shqyrtimit virtual dhe të zbulojnë mënyra të reja për të njohur më mirë veten dhe kompanitë për të cilat kanë aplikuar” Organizimi i intervistave online Rekrutuesit tashmë veç kanë kaluar në mbajtjen e të gjitha intervistave online. Aplikacionet që përdorën kryesisht janë: Skype, Google Meet, WhatsApp dhe të tjera. "Momentalisht, të gjitha intervistat jemi duke i zhvilluar online, nëpërmjet google.meet, por natyrisht që po përdorim edhe aplikacione të tjera si Skype dhe në rast nevoje edhe WhatsApp. Teknologjia mundëson që njerëzit të lidhen kudo në botë, me këdo, në çdo kohë. Kjo ndryshon mënyrën e punës së njerëzve por e bën më të lehtë punën konstante me kolegët që ndodhën në vende apo kontinente të ndryshme. Ne si HumanPower, e kemi databazën me kandidatë që veç kanë aplikuar online dhe kjo do të thotë që filtrimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve e bëjmë nëpërmjet softuerit që posedojmë” Sfidat kryesore gjatë intervistimit online të kandidatëve Zakonisht rekrutimi në këtë formë i ka edhe anët e mira por edhe ato të këqija. Havolli thotë se rekruterët mund ta shohin si sfidë rekrutimin vetëm nëpërmjet video-komunikimit, çka mund të marrë më shumë kohë dhe më shumë përpjekje. Mirëpo, ajo thotë se sfidë kryesore e rekrutimit online mund të jetë gjetja e kandidatëve të duhur. ”Unë si rekrutere mendoj që në keto raste kur edhe jemi duke punuar nga shtëpitë tona, një disavantazh i rekrutimit online është se kandidatët mund të mos e shfaqin veten njësoj dhe mund të na mashtrojnë. Kjo do të thotë që ne mund të përfundojmë duke u interesuar për dikë që nuk i plotëson kriteret e punës, por prapë e pretendon atë. Ndërkaq avazhtazhi është se tani është më e lehtë të kontaktosh kandidatët pasi që ata nuk janë të bllokuar në takime ose udhëtime“ Ndonëse filtrimi, selektimi, mbajtja e intervistave të punës si dhe përzgjedhja e kandidatëve final mund të bëhet edhe online, Havolli ka një këshillë për të gjithë kandidatët që intervistohen për punë në këtë periudhë. “Kandidatët dhe të gjithë të tjerët që janë duke punuar nga shtëpia të jenë të durueshëm pasi që e gjithë kjo situatë do të kalojë dhe patjetër që do t’i kthehemi jetës normale. Gjatë kësaj periudhe, shfrytëzojeni kohën për të ndjekur ndonjë webinar online, kurse online, që të jeni sa më produktivë dhe të mësoni gjëra të reja“ përfundoi Havolli. Disa këshilla për kandidatët: Sigurohuni që të keni internet. Testoni internetin dhe aplikacionet për video-komunikim, që të jenë duke funksionuar mirë para intervistës. Keni parasysh veshjen. Edhe pse intervistat do të mbahen online dhe me video, veshjes duhet t’i kushtoni rëndësi njësoj sikur ta kishit pasur intervistën ballë për ballë me rekruterët. Përgatituni. Bëni përgatitjet e njejta si për intervistat e mëhershme. Përgatitni përgjigjet në pyetjet që mund t’ju bëhen si dhe pyetjet që do t’ua bëni ju intervistuesve. Mos u shpërqëndroni. Fokusohuni plotësisht në intervistë dhe kujdesuni që të mos shpërqëndroheni me gjëra tjera në ambientin e shtëpisë apo me telefon. Falënderoni intervistuesit. Mos harroni të dërgoni edhe një e-mail për t’i falënderuar intervistuesit për kohën e tyre. Disa këshilla për intervistuesit: Përgatituni. Kujdesuni që të informoni edhe pjesëtarët e tjerë të panelit të rekrutimit rreth kandidatit, duke prezantuar CV-në e tij. Po njësoj informoni edhe kandidatin rreth intervistës, kohës, fazave të intervistimit. Kontrolloni internetin. Njësoj si kandidatët që do të intervistohen, edhe rekrutëret duhet të kontrollojnë teknologjinë para fillimit të mbajtjes së intervistave. Mos u shpërqendroni. Tregoni respekt për kandidatët sikur të ishit duke mbajtur intervistën ballë për ballë, largoni telefonat dhe gjithçka që mund t’ju shpërqëndrojë. Jepni kohë kandidatëve. Duke pasur parasysh edhe gjendjen, mos i bëni pyetjet njëra pas tjetrës, lejoni kandidatët të bëjnë pauza në mes të përgjigjeve. /AkademiPune
Lexo më shumë
12 aplikacione që lehtësojnë punën nga shtëpia
Puna në zyrë apo nga shtëpia? Pak rëndësi ka sepse aplikacionet/veglat me të cilat do t’ju njoftojmë në vazhdim të këtij artikulli, e lehtësojnë komunikimin, bashkëpunimin dhe punën në përgjithësi, në çdo ambient. Ditëve të fundit, edhe në Kosovë shumë biznese, institucione, organizata po e praktikojnë punën nga shtëpia. Mirëpo, ka shumë mendime që puna nga shtëpia është e vështirë për t’u realizuar në mënyrë efektive për shkak të pengesave që mund të hasën në komunikim. Kur punoni nga shtëpia, është shumë e rëndësishme të dini për mjetet të cilat ua lehtësojnë komunikimin dhe punën me pjesëtarët e tjerë të ekipit. Ka një mori aplikacionesh të cilat mund të përdoren kur punohet nga distanca, dhe e mira tjetër është se shumë prej tyre janë edhe pa pagesë. Çelik Nimani, drejtor ekzekutiv i kompanisë Frakton, në një intervistë për AkademiPune, ka folur më shumë rreth praktikave që kompanitë duhet të ndjekin gjatë kësaj kohe kur puna nga shtëpia është pothuajse e detyrueshme. Nimani nënvizoi disa prej platformave, të cilat mund t’i përdorin kompanitë varësisht nga natyra e biznesit. “Një prej tyre është “Slack” që mund të përdoret për komunikim direkt mes ekipit dhe për të organizuar komunikimet mes ekipit në grupe, diskutimi me tekst, e kjo vegël mundëson edhe shkëmbim të dokumenteve, thirrje, etj. Ngjashëm është edhe Microsoft Teams. Për menaxhim të projekteve në çfarëdo lloj  kompanie mund të përdoret “Trello” që është falas, “Asan” që është po ashtu pa pagesë dhe shërben për deri në 15 persona apo “JIRA” nga Atlassian që është me pagesë por që është shumë më profesionale nga këto dy të tjerat, duke mundësuar punën me metodologjitë SCRUM/AGILE” Ai përmend edhe vegla të tjera, mjaft efektive për video-komunikim, siç janë Google Hangouts apo Zoom, të cilat mund t’i përfshijnë deri në 100 persona në një thirrje, me mundësi për “screen sharing”, aplikacione këto po ashtu falas. Për të menaxhuar kohën në takime dhe detyra të tjera që janë më të thjeshta, ai u rekomandon kompanive të përdorin edhe veglat si Google Calendar dhe To-Do List.  “Ka edhe vegla të tjera për menaxhim të kodit softuerik për kompani të IT-së, përmes BitBucket apo Gitlab e Github, e kështu me radhë. Sot madje ka edhe vegla për fusha si mjekësi e ndërtimtari por të cilat ende nuk kanë marrë aplikim të gjerë globalisht, përveç në vendet e zhvilluara.”. Si mund të punohet në mënyrë efektive me ekipin nga distanca?  Që puna të jetë sa më frytdhënëse, Nimani tha se duhet të krijohet një ambient i zyrës edhe në shtëpi, të jetë orari i përshtatshëm i punës, të respektohen pauzat dhe detajet e tjera. “Duhet të praktikohen edhe detaje si veshja më zyrtare, si për në zyrë, në mënyrë që të mos i humbasim këto shprehi. Gjithashtu duhet të praktikohen edhe takimet e shpeshta me video, e më pak ato me chat, për shkak se kontakti fizik mungon dhe video-thirrjet janë metoda më e mirë për të qenë në kontakt të vazhdueshëm. Duhet pasur kujdes nga shpërqëndrimi prej gjërave tjera në shtëpi, për shkak se një gjë e tillë mund të shpërqëndrojë vëmendjen në punë, pra duhet edhe një vetë-menaxhim brenda zyrës në shtëpi” Ai tha se në kompaninë Frakton, pjesë e së cilës është ai, për ta mbajtur ritmin e punës njësoj edhe nga distanca, ata fillimisht praktikojnë komunikimin ditor në mëngjes që të dakordohen se çka do të realizojnë gjatë ditës, si dhe në mbrëmje për ta përmbyllur ditën dhe për të kuptuar nëse ka pasur ndonjë pengesë. Përparësitë dhe pengesat e punës në distancë Ndonjëherë puna në distancë tingëllon si diçka më e mirë për punonjësit, sepse kanë një orar të përshtashëm, kursejnë kohë dhe të ardhura më shumë, janë më të pavarur, etj. Mirëpo, puna nga shtëpia, përpos përfitimeve apo përparësive, mund të shoqërohet edhe me pengesa. “Ka pengesa si shpërqëndrimi nga detyrat e tjera të shtëpisë, telashet e mundshme me internet, problemet me karrige / ambient pune sepse nëse nuk e keni praktikuar më parë duhet të adaptoni ndonjë ambient për punë si tavolinën e kuzhinës. Në veçanti është sfiduese për prindër me fëmijë të vegjël, për shkak se fëmijët nuk janë në kopshte dhe janë të lumtur që kanë të dy prindërit në shtëpi duke kërkuar vëmendjen e vazhdueshme të tyre. Në këto raste, duhet bëhet një ndarje e punëve mes dy prindërve që me fëmijët të merret herë njëri e herë tjetri” Ai theksoi edhe ndikimin e një ambienti higjienik në punë, me ç'rast tha se duhet pasur kujdes me aktivitetin fizik në shtëpi dhe ajrosjen, si diçka shumë me rëndësi për shëndetin. Krejt në fund, ai tha se veglat e përmendura janë të gjitha të lehta për t’u përdorur dhe falë internetit nuk kanë ndonjë sistem të ndërlikuar për menaxhim të licensave apo instalimit. Sipas tij, në të ardhmen, me përdorimin e këtyre veglave që mundësojnë punën në distancë, do të ndeshemi me një sfidë tjetër, e ajo është se njerëzit do ta preferojnë punën nga distanca, dhe se do të priten edhe të tjera zgjidhje inovative për profesione të ndryshme. Në të ardhmen me teknologjinë 5G, parashihet që të mund të kontrollohen edhe mjete të rënda nga distanca, qoftë vozitja e një eskavatori në punishte nga komditeti i shtëpisë, por kjo mbetet të shihet.”përfundoi Nimani. /AkademiPune
Lexo më shumë
Puna nga shtëpia gjatë pandemisë, çka duhet të dini?
Puna nga shtëpia është një temë mjaft aktuale këto ditë, pasi që kompani të shumta janë duke zbatuar politika të punës nga shtëpia për shkak të përhapjes së COVID-19. A e dini se të paktën 50% e punonjësve globalisht tani punojnë nga shtëpia së paku 2 deri në 3 ditë në javë? Edhe pse fillimisht puna nga shtëpia mund të duket gjë e lehtë, megjithatë jo çdokush mund t’i përshtatet një ndryshimi të tillë pasi shumica janë mësuar të punojnë në zyrë, në një ambient të rrethuar me kolegët e punës. Megjithatë, ka disa strategji kryesore për të punuar nga shtëpia kur bëhet fjalë për kryerjen e detyrave tuaja në mënyrë efektive.Akademi Pune ju sjell disa metoda që mund t’i aplikoni gjatë kësaj periudhe të punës nga shtëpia: Krijoni një ambient të rehatshëm pune Punonjësit që kanë përvojë të punës nga shtëpia, e pranojnë që kanë një hapësirë të caktuar të cilën e shfrytëzojnë për punë. Nëse nuk keni një tavolinë të caktuar pune, mund ta përdorni tryezën tuaj të ngrënies si një të tillë. Kësisoj, ju do të ndjeheni sikur të ishit në zyrën tuaj të punës. Kjo ju ndihmon të mbani një qëndrim pozitiv, të shmangni shpërqendrimet dhe t'i përkushtoheni punës tuaj më shumë. Qëndroni në kontakt me kolegët tuaj Krijoni listë të detyrave që duhet t'i kryeni për të mbajtur veten të organizuar dhe përqendruar. Po ashtu, shpërndani listën tuaj me mbikëqyrësin tuaj dhe bashkëpunëtorët tjerë në mënyrë që ata të jenë të informuar rreth ecurisë së punës. Përveç shkëmbimit të mesazheve me anë të postës elektronike (email), është ide e mirë të keni kontakte të rregullta përmes telefonit ose video konferencave si Skype, FaceTime ose Zoom. Merrni ajër të pastër Ekspertët e shëndetësisë këshillojnë që të kufizohet kontakti me njerëz të tjerë. Prandaj, nëse veç keni filluar punën nga shtëpia, preferohet të hapni dritaret tuaja që të ketë sa më shumë dritë dite natyrale dhe ajër të pastër. Po ashtu, në kohën e pauzës është mirë që të bëni shëtitje të shkurtra nëse jetoni në një zonë të papopulluar, si dhe sigurohuni që t'i lani duart sapo të ktheheni në shtëpi. Mos qëndroni ulur tërë ditën Të ndenjurit ulur gjatë gjithë ditës nuk është e shëndetshme edhe nëse jeni në zyrë, por të punoni nga shtëpia do të thotë të keni më pak arsye për tu ngritur nga karriga gjatë ditës. Që të mos kaloni në monotoni, është mirë të merrni pauza të shkurta që të mund të praktikoni ushtrime trupore. Kësisoj, do të jeni në gjendje t’i ktheheni punës me më shumë energji. /Akademi Pune
Lexo më shumë
Ambienti i punës: Masat që duhet ndërmarrë për të zvogëluar rrezikun nga COVID-19
Punonjësit kalojnë më shumë kohë në ambientet e punës sesa në shtëpitë e tyre. Kësisoj, hapësira ku punohet duhet të mbahet shumë e pastër. Sipërfaqe të caktuara, tërheqin edhe baktere apo viruse, e sidomos nëpër ambiente si zyret, ku ka disa vende ku mund të këtë grumbull bakteresh. Kohëve të fundit, një virus i njohur si Coronavirus , COVID -19 është përhapur me shpejtësi të madhe në mbarë botën. Tashmë është bërë e ditur që ky virus transmetohet mes njerëzve, mirëpo edhe prekja e sipërfaqeve të infektuara mund ta bartë gjithashtu virusin. Me shqetësimin për përhapjen e virusit Covid-19, punonjësit në zyre dhe ambiente tjera të punës dëshirojnë të jenë të sigurtë në vendin e punës. Duke pasur parasysh kohën e kaluar në punë dhe rrezikun nga ky virus, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve dhe Administrata e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (OSHA) kanë dhënë edhe disa këshilla rreth mjedisit të punës në këtë kohë të këtij virusi. Ndër këto këshilla janë dezinfektimi i hapësirave ku punohet si dhe tryezave, tastierave apo çdo objekti tjetër ose sipërfaqe nga të cilat mund të merret virusi. AkademiPune, ju sjellë disa nga këshillat. Lani duart më shpesh, sidomos kur prekni dorëzat e dyerve nëpër zyre Bëhuni gati për t’i larë sa më shpesh duart, më shpesh edhe se zakonisht. Mos harroni t’i lani duart pasi të hani ushqim, kur prekni dorëzat e dyerve në zyre, kur fryni hundët apo kur bëni veprime të tjera të ngjashme. Kujdesuni gjithashtu që t’i lani duart në mënyrë të duhur. Mbani gjithnjë pranë vetes një xhel dezinfektues Në rastet kur nuk mund të shkoni tek lavamani sepse mund të keni punë me urgjencë, dezinfektuesit e duarve janë një zëvendësues i shkëlqyeshëm. Mirëpo, gjithmonë është më mirë që duart t’i lani me sapun dhe ujë edhe pas dezinfektimit me xhel. Shmangni kontaktet fizike të panevojshme E nënvizuam më lart se koronavirusi transmetohet kryesisht përmes njerëzve, e shumica e punëve kanë të bëjnë direkt me njerëzit. Prandaj, shmangia e kontakteve fizike është e nevojshme në këtë periudhë. Rekomandohet refuzimi i shtrëngimeve të duarve. Në vend të kësaj, mund të praktikohen përshëndetje tjera, qoftë edhe vetëm buzëqeshje miqësore. Pastroni me dezinfektues ekranet, tastierat, miun dhe telefonat Jo më pak rëndësi ka edhe dezinfektimi i telefonit, tastierave, miut. Sigurohuni që të përdorni lecka pak të lagura për t’i pastruar dhe dezinfektuar edhe këto sipërfaqe. Çfarë masa duhet të ndërmarrin punëdhënësit? Në përputhje me këto rrethana, punëdhënësit duhet të ndërmarrin disa hapa të mënjëhershëm në mënyrë që mjedisin e punës dhe punonjësit t’i mbajnë të sigurtë. Disa kompani veç kanë filluar dezinfektimin e tavolinave, kompjuterëve, telefonave, çelësave, makinave - ndërsa të tjerët kanë vendosur të punojnë nga shtëpia, sidomos në rast të simptomave tashmë të njohura të këtij virusi, si kolla apo tështitjet. Duhet pasur një qasje të duhur, jo vetëm në këtë kohë kur ka një shpërhapje të madhe globale të virusit, por gjithnjë, e sidomos në periudhat kur kërcënohet shëndeti i punonjësit. Punëdhënësit duhet të komunikojnë hapur me punonjësit e tyre, në mënyrë që ata të kenë informacionet e nevojshme që të ndihmojnë veten dhe kolegët përreth. Ata duhet të ndërmarrin disa masa të para që lidhen me: Higjienën e mirë Punën në distancë Dezinfektimin e zyreve Ndalimin e udhëtimeve Çështjet e higjienës në vendin e punës janë gjithmonë të rëndësishme dhe mund të ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut për transmetim të çdo lloj virusi. OSHA kërkon që punëdhënësit të sigurojnë një mjedis pune "të lirë nga rreziqet e njohura që po shkaktojnë ose ka mundësi të shkaktojnë vdekje ose dëme serioze fizike".  Përpos masave të lartcekura për një ambient të pastër të punës, në periudha të tilla, kompanitë duhet të praktikojnë sa më shumë edhe punën nga shtëpia. /AkademiPune.
Lexo më shumë
Rëndësia e gjuhës gjermane në tregun e punës në Kosovë
Gjuha gjermane hyn në mesin e gjuhëve më të folura në të gjithë globin dhe është edhe ndër gjuhët më të folura në Evropë. Gjermanishtja mund t’i lidhë individët me më shumë se 100 milionë folës në mbarë botën. Njihet po ashtu edhe si gjuhë kryesore e biznesit dhe si gjuha e tretë e punës që përdoret në Bashkimin Evropian. Gjuhës gjermane, çdo vit e më shumë po i shtohet vlera edhe në tregun e punës në Kosovë. Janë të shumta kërkesat për të mësuar gjuhën e gjermane, sepse edhe mundësitë e punësimit për njerëzit që njohin këtë gjuhë po rriten gjithnjë e më shumë. Fidaim Sheholli, menaxher i Departamentit të Trajnimeve në kompaninë më të madhe botërore për shërbime ndaj klientëve Teleperformance, në një intervistë për AkademiPune ka thënë se njohja e gjuhës gjermane, sjellë një mori përfitimesh në punësim. Ai tha edhe se mundësitë e punësimit nuk janë të pakta, kur individi njeh gjuhën gjermane. “Është një treg mjaft i madh i kompanive gjermane që kanë synim ardhjen në Kosovë, për shkak se ato kompani sigurisht që e bëjnë edhe një hulumtim të ri dhe shohin se në Kosovë sidomos resurset njerëzore janë mjaft të përgatitur në aspektin e dijes dhe kualifikimit por shohin se është edhe një numër i caktuar i atyre që njohin gjuhën gjermane. Me avancimin e teknologjisë, sot nga Kosova mund të punohet për kompani të huaja në Gjermani apo në vende gjermanofolëse siç është Zvicra ose Austria. Kështu që, mendoj që gjuha gjermane tani është më e kërkuar sesa gjuha angleze pasiqë ekzistojnë një numër i madh i njerëzve që veç e dinë  gjuhën angleze, po çka është momentalisht e kërkuar, është gjuha gjermane”   Ai tha se krahas nivelit të shkollimit, tek ai ka qenë një vlerë e shtuar njohja e gjuhës gjermane, për shkak se i ka mundësuar ngritjen në karrierë. “Mund të kesh edhe një master këtu në Kosovë por vendet e punës janë aq të kufizuara saqë edhe nëse punon në institucione të tjera, nuk e ke ndoshta aq të sigurtë mundësinë e ngritjes në karrierë, ashtu siç e ke nëpër kompani gjermane ose ndërkombëtare në përgjithësi” Sipas tij, me ardhjen e bizneseve të huaja në Kosovë jo vetëm që është përmirësuar puna brenda Kosovës në aspektin e punëmarrësit, apo janë përmirësuar kushtet e punës dhe vlerësimi i punëtorëve por kjo ka ndikuar edhe në përmirësimin e klimës biznesore në Kosovë. Kjo ngase tashmë ndërmarrjet po fokusohen shumë në atë se si t’i motivojnë punëtorët por gjithashtu edhe në ngritjen e pagave. Ai thekson se ndikon shumë edhe aspekti financiar dhe vlerësimi i punëtorit, çka kompanitë e huaja i kanë prioritete. Sipas tij, është mirë që në shkolla fillore e të mesme në Kosovë të jetë medoemos një lëndë zgjedhore e gjuhës gjermane dhe se duhet pasur parasysh faktin që mosha mesatare në Gjermani është dikund 46 vite ndërkaq në Kosovë 27-29. Si rrjedhojë, Kosova ofron një potencial të jashtëzakonshëm të atyre që zotërojnë shumë mirë gjuhën gjermane. Sheholli thekson se përvojat e tij të mëparshme nëpër banka e institucione të ndryshme nuk i kanë dhënë mundësinë e ngritjes në karrierë siç ka ndodhur në kompanitë ku i është nevojitur gjuha gjermane për punë, çka njëkohësisht i ka ndihmuar edhe në aspekt financiar. Kjo sepse kompanitë e huaja paguajnë kryesisht më mirë sesa ato vendore. Ai ka një porosi për të rinjtë në Kosovë, të cilët presin të përfshihen në treg të punës. “Këshilla ime për të rinjtë është të shfrytëzojnë kohën në mënyrë racionale, të investojnë në avancimin e tyre, ta mësojnë gjuhën gjermane. Një individ, pavarësisht shkollimit që posedon, nëse e din gjuhën gjermane dhe punon në një sektor tjetër, jo në një kompani të huaj, ai e ka potencialin e tij, që është një vlerë e shtuar gjuha gjermane, dhe ai mund të dalë prej një biznesi ku nuk trajtohet mirë në një biznes ndërkombëtar sepse kompanitë vendore e ndjekin logjikën e ndëshkimit dhe jo të motivimit. Pra, ai person e ka mundësinë të kalojë në një kompani që i çmon këto gjëra, e këto kompani kanë ndikuar jashtëzakonisht mirë në përmirësimin e infrastrukturës së punës por edhe të trajtimit të mirë të punëtorëve sepse tash e dimë çka është mirë të bëhet dhe çka jo” Zanë Havolli - Veseli, Senior Recruiter në kompaninë e rekrutimit HumanPower, tash e disa vite merret direkt me rekrutimin e gjermanofolësve për kompaninë botërore për shërbime ndaj klientëve, Teleperformance. Në një intervistë për AkademiPune, ajo ka thënë se kërkesa për të punësuar gjermanofolës është shumë e madhe në treg të punës. Ajo tregon se Teleperformanca në tri vitet e kaluara ka punësuar mbi 500 persona që njohin gjuhën gjermane. “Janë mbi 500 persona gjermanofolës nga Kosova të punësuar në kompaninë më të madhe botërore për shërbime ndaj klientëve, Teleperformancë. Pjesa dërmuese e tyre e flasin rrjedhshëm gjuhën gjermane, ka prej atyre që e kanë mësuar gjatë kohës sa kanë jetuar në vende gjermanofolëse, në kurse apo edhe nëpërmjet televizorit. Njohja e gjuhës gjermane absolutisht sjellë përfitime të shumta në aspekt të punësimit sepse kryesisht këta njerëz fillojnë të punojnë me metoda më ndryshe, domethënë me standarde gjermane të punësimit. Personalisht si rekrutere dhe e involvuar direkt në rekrutimin e gjermanofolësve, mund të them që ka pasur raste kur njohja e gjuhës gjermane e ka bërë diferencën në jetën e disa personave që sot gëzojnë punën aty.” Havolli ndër tjera tregon se një pjesë e madhe e punonjësve vazhdojnë punën aty, si shkak i benefiteve të mëdha që kanë pasur ndër vite. Ndërkaq, Allen Pajaziti, mësimdhënës i ri i gjuhës gjermane në shkollën e gjuhëve të huaja Britannica ELT, tregon se interesimi për ta mësuar gjuhën gjermane është shumë i madh.  “Interesimi për ta mësuar gjuhën gjermane është jashtëzakonisht i madh, duke e pasur parasysh faktin që sistemi i arsimit në Kosovë ka ndërruar dhe të rinjtë duan ta përvetësojnë atë që e mësojnë në shkolla. Gjuha angleze tashmë është bërë gjuhë dytësore tek ne dhe thuajse nuk ka anëtar në familje prej gjeneratave tash e tutje që nuk po e dinë gjuhën angleze, pse jo mos me e mësu edhe gjuhën gjermane” Ai thotë se personat që duan ta mësojnë gjuhën gjermane kanë qëllime vetanake. Gjuha gjermane ua mundëson të gjinden në shtete të tjera si Gjermani, Zvicër, Austri, Luksemburg por edhe sepse kjo gjuhë tashmë është bërë një gjuhë universale sa i përket komunikimit, kuptimit apo marrëveshjeve në përgjithësi. “Dallon rasti nga rast, gjeneratat më të reja vijnë shkaku i arsimimit në shkollë, nuk duan ta lënë me aq sa mësojnë në shkolla se në shkollë është sistemi ndryshe, i ke 45 minuta për një klasë, ajo nuk mund të nxjerrë mësim cilësor. Kjo është njëra prej arsyeve pse vijnë tek ne, dikush është i interesuar të shkojë jashtë Kosovës, disa kanë synim të bëhen poliglotë, disa e mësojnë veç për qejf. Ka shumë përfitime edhe në Kosovë, sa ma shumë gjuhë që din aq më shumë vlen. Në Kosovë kanë filluar shumica e firmave të bëjnë outsourcing dhe njëra prej arsyeve pse duhet të mësohet gjuha gjermane është se ofrohet një punë më e mirë, janë pagat më të larta, është orari i punës më në rregull, etj”. Edhe Driton Peci, agjent i thirrjeve në kompaninë Teleperformance, thotë se njohuritë në gjuhën gjermane i kanë sjellë shumë përfitime në karrierë. Ai tash e dy vite punon në Teleperformancë dhe thotë se është shumë i kënaqur me kushtet e punës, metodat, ambientin në përgjithësi. “Sa i përket punësimit, është një ambient më ndryshe nga ajo që jemi mësuar të bëjmë në Kosovë, duke pasur parasysh mënyrën e funksionimit të bizneseve në Kosovë. Modeli gjerman i punësimit që në tregun tonë nuk është thuajse fare i përhapur dhe ligjet e aprovuara nuk zbatohen është definitivisht diçka që të bën të vëresh dallimin. Duke e njohur gjuhën gjermane, nuk kam pasur vështirësi kurrë të punësohem, nuk e kam pasur ndonjëherë një periudhë të gjatë që kam qenë i papunë. Tregu ta mundëson këtë fleksibilitet sepse nuk je i varur veç prej një punëdhënësi e as punëdhënësi prej teje, kjo shkakton edhe një lloj balance sa i përket pagave të cilat janë më të mira se veprimtaritë e tjera në Kosovë”.
Lexo më shumë
Sa vlerësohen aftësitë ndërpersonale në punë?
Aftësitë ndërpersonale ndryshe njihen edhe si aftësi të buta, apo aftësi të inteligjencës emocionale. Këto aftësi lidhen me mënyrën se si komunikoni dhe bashëveproni me të tjerët. Aftësitë ndërpersonale janë një nga kriteret kryesore që përdoren për të vlerësuar kandidatët para se të punësohen. Pavarësisht nga lloji i punës që keni, është e rëndësishme të jeni i shoqërueshëm me bashkëpunëtorët dhe kolegët tjerë. Aftësitë ndërpersonale po ashtu njihen edhe si aftësi punësimi. Fjala "punësim" ka lidhje të ngushtë me rëndësinë e aftësive ndërpersonale. Ato janë aq thelbësore, pasi që punëdhënësit kanë pak gjasa të punësojnë kandidatët që nuk i posedojnë këto aftësi. Shumë punë, pavarësisht nga natyra e tyre, kërkojnë të paktën ndërveprim të qëndrueshëm me njerëzit e tjerë. Akademi Pune ju ofron disa nga aftësitë themelore ndërpersonale që ju ndihmojnë para dhe pas punësimit: Menaxhimi i konfliktit Pavarësisht nëse jeni menaxher ose punonjës, ndodh të ballafaqoheni me situata ku keni nevojë të zgjidhni konflikte në një moment të punës tuaj. Kjo mund të përfshijë zgjidhjen e ndonjë mosmarrëveshje ndërmjet dy anëtarëve të stafit, një klienti dhe kompanisë suaj apo edhe ndonjë mosmarrëveshje personale që mund të keni me ndonjë koleg. Te manaxhimi i konfliktit bëjnë pjesë aftësitë si: Zgjidhja e konfliktit Kritika konstruktive Këshillimi Ndërmjetësimi Udhëheqja Edhe nëse nuk jeni menaxher, është e rëndësishme të keni përvojë dhe aftësi udhëheqëse. Udhëheqja kërkon të jeni në gjendje të motivoni dhe inkurajoni të tjerët, si dhe të ndihmoni ekipin tuaj në arritjen e sukseseve. Në kuadër të udhëheqjes hyjnë aftësi si: Inkurajimi Motivimi Menaxhimi Empatia Pjesë e rëndësishme e të qenurit menaxher, punonjës dhe koleg i mirë është aftësia e kuptimit dhe shfaqjes së empatisë për të tjerët. Në empati bëjnë pjesë:   Mirësjellja Durimi Respekti Ndjeshmëria Komunikimi Një nga aftësitë më të rëndësishme ndërpersonale në çdo vend pune është komunikimi. Pavarësisht nëse punoni në IT, shërbim ndaj klientit apo ndonjë industri tjetër, do të duhet të jeni në gjendje të komunikoni qartë dhe në mënyrë efektive me të tjerët përmes komunikimeve me gojë dhe me shkrim. Te aftësitë komunikuese bëjnë pjesë: Komunikimi verbal Të folurit publik Komunikimi jo-verbal Puna në grup Edhe nëse puna juaj përfshin më shumë punë të pavarur, prap se prap duhet të jeni në gjendje të bashkëpunoni me të tjerët. Si pjesë e punës në grup hyjnë: Bashkëpunimi Ndërtimi i ekipit Shkëmbimi i ideve
Lexo më shumë
Profesionet që mund t’i ushtroni me diplomë në komunikim masiv
Nëse keni interesim se si mund të ndikoni, informoni të tjerët duke krijuar materiale mediatike për një audiencë të caktuar, atëherë një diplomë në komunikim masiv do të ishte më se e dobishme për ju. Fusha e komunikimit mbulon shumë diciplina, përfshirë reklamimin, marrëdhëniet me publikun, gazetarinë, transmetimin, mediet dhe filmin. Aftësitë që përfitojnë personat që kanë studiuar komunikim masiv Personat që kanë studiuar në komunikim masiv përfitojnë aftësi se si të vlerësojnë nevojat dhe preferencat e lexuesve, shikuesve dhe dëgjuesve. Ata po ashtu kanë kreativitetin për të hartuar strategji inovative për përcjelljen e mesazheve në drejtim të audiencës. Ndër të tjera, ata mësojnë të shkruajnë në mënyra të ndryshme efektive, përfshirë stilet krijuese, bindëse, përshkruese dhe gazetareske. Këto aftësi që përfitohen gjatë studimeve në fushën e komunikimit, ndihmojnë që pas diplomimit të keni opsione të ndryshme në karrierën tuaj. Ja disa nga mundësitë më të mira të punës për personat që kanë diplomë në komunikim masiv. Specialist i marrëdhënieve me publikun Organizatat e shumta i kushtojnë rëndësi shumë përceptimit që kanë nga publiku. Personat me këtë profesion njohin mjaft mirë metodat strategjike se si të ndikojnë në perceptimin e publikut përmes mediave. Specialistët e marrëdhënieve me publikun shkruajnë njoftime për shtyp, organizojnë konferenca për shtyp dhe ngjarje të tjera. Rolet tjera që mund të ushtroni me këtë profesion janë marketingu, puna nëpër organizata qeveritare dhe jo qeveritare, si dhe departamente të ndryshme komunikimi. Planifikues i eventeve Planifikuesit e eventeve mund të përdorin aftësitë e të folurit publik të zhvilluara gjatë studimeve të tyre, për të bërë njoftime dhe prezantuar folësit gjatë eventeve të nrdyshme. Shkathtësitë e tyre të shkrimit i ndihmojnë ata të hartojnë njoftime për shtyp, të bëjnë përshkrime dhe biografi për eventet që i planifikojnë dhe të krijojnë përmbajtje në internet në lidhje me takimet. Menaxher i rrjeteve sociale Tashmë është e njohur rëndësia e rrjeteve sociale si rrjedhojë e përdoruesve të shumtë. Tregu bashkëkohor i punës kërkon persona me profesion të tillë pasi si menaxher i rrjeteve sociale ju keni aftësi të promovoni organizatat e ndryshme sa më mirë nëpër rrjetet sociale si Facebook, Instagram, Twitter. Specialist i burimeve njerëzore Specialistët e burimeve njerëzore janë përgjegjës për funksionet intenzive të komunikimit brenda organizatave përfshirë stafin e rekrutimit, orientimi i punonjësve të rinj, zhvillimin e programeve të trajnimit, përcjelljen e politikave për stafin si dhe edukimin e punonjësve. Gazetar Në kuadër të profesioneve që mund t'i ushtroni me diplomë në komunikim masiv padyshim nuk ka se si të mungojë edhe profesioni i gazetarit. Profesioni në fjalë ka detyra të ndryshme si mbledhja, shkrimi, ose shpërndarja e lajmeve dhe informacioneve aktuale për publikun. Si gazetar mund të punoni në televizione te ndryshme, radio, portale dhe gazeta të shkruara. /Akademi Pune
Lexo më shumë
Si ta filloni mbarë punën e re?
Shumica prej nesh i mbajmë mend ditët tona të para në çdo punë, për shkak të presionit dhe dëshirës për të lënë përshtypje sa më të mirë te punëdhënësi si dhe te kolegët tjerë. Dita e parë në punën tuaj të re, mund të jetë njëra ndër ditët më të paharruara, mirëpo di të jetë edhe stresuese. Kur filloni një punë të re, përgjithësisht jeni në shoqërinë e të tjerëve që tashmë i dinë detyrat dhe rolin e tyre. Është e rëndësishme që ta njihni natyrën e punës sa më shpejt, në mënyrë që të mund të performoni në mënyrë efektive në rolin tuaj të ri. Ekzistojnë disa mënyra si mund të depërtoni në kulturën dhe natyrën e punës së kompanisë sa më parë dhe gjatë javëve të para ta keni më të lehtë fazën fillestare në punën tuaj të re. Përshtatja në ambientin e ri Në ditën tuaj të parë vishni rrobat tuaja të preferuara, atë që ju bën të ndiheni rehat. Pavarësisht nëse jeni duke udhëtuar me makinë për në punë ose duke përdorur transportin urban, sigurohuni që të lini mjaft kohë për të arritur atje në kohë, madje përpiquni të arrini pak herët. Natyrisht se arritja me kohë në punë është gjithmonë e rëndësishme, mirëpo në fillimin tuaj ju jeni më të vëzhguar nga punëdhënësi pasi vlerëson entuziazmin tuaj për fillimin e punës së re. Kuptoni detyrat që priten nga ju Punëdhënësi juaj i ri nuk di domosdoshmërisht gjithçka që duhet të bëni për t'u përgatitur për rolin dhe përgjegjësitë tuaja të reja. Prandaj, ju vetë duhet ta merrni iniciativën që t’i njihni detyrat tuaja të reja dhe t’i përvetësoni ato sa më shpejt. Përdorni këto udhëzime themelore për të ndihmuar theksimin e vlerës që ju sillni në vendin e punës: Mos hezitoni t’i shfaqni aftësitë tuaja Përvojat tuaja paraprake të rëndësishme që përputhen për rolin tuaj të ri Identiteti i njerëzve me të cilët do të punoni Brenda javëve të para të punës tuaj, bëni një pikë takimi me të gjithë kolegët që kanë detyra të përafërta me pozitën tuaj, për të mësuar më shumë rreth detyrave të reja dhe pritshmërive që ata kanë nga ju. AkademiPune ju sjellë disa këshilla se çka duhet të bëni nëse sapo keni filluar një punë: Buzëqeshni dhe jeni të shoqërueshëm. Njihuni me bashkëpuntorët tuaj, mësoni pak për familjet e tyre dhe zbuloni se cilat janë interesat e tyre Përdorni orët tuaja të drekës për t'u afruar me bashkëpuntorët tuaj të tanishëm. Mund të jetë joshëse të takoheni me ish-kolegët tuaj të punës nëse jeni afër, por vendosja e marrëdhënieve me të tanishmit është shumë më e rëndësishme për të ardhmen tuaj të punës. Mos u ankoni për ish shefin tuaj, kolegun tuaj të zyrës, bashkëpunëtorët ose punën tuaj të mëparshme Vazhdoni të mbani qëndrim pozitiv dhe të jeni të hapur me të tjerët. /AkademiPune
Lexo më shumë
Çka duhet të bëjnë punëdhënësit kur punonjësit kanë probleme emocionale?
Problemet emocionale në vendin e punës janë një temë që shumë njerëz do të donin t’i injoronin, por njësoj si shëndeti fizik edhe shëndeti mendor është esencial për sukses në vendin e punës. Kompanitë performojnë më mirë kur stafi është i shëndetshëm, i motivuar, si dhe më i përqendruar në punë. Punëdhënësit e zgjuar mbështesin punonjësit që janë duke përjetuar probleme emocionale, në mënyrë që ata t’i tejkalojnë më lehtë ato. Kompanitë duhet të dërgojnë një sinjal të qartë për stafin që shëndeti i tyre mendor ka rëndësi dhe se punonjësit duhet të jenë të hapur të kërkojnë mbështetje kur kanë nevojë. Një mënyrë e thjeshtë për të trajtuar shëndetin mendor në punë, është theksimi i rëndësisë që ka dhe se do të trajtohet në të njëjtën mënyrë si shëndeti fizik. Shëndeti mendor për të gjithë ne është i rëndësishëm. Ai mund të ketë luhatje varësisht nga gjendja jonë emocionale, po ashtu, ndikohet nga faktorët si brenda ashtu edhe jashtë punës. Fillimi i një bisede rreth gjendjes emocionale të punonjësit, nuk duhet të jetë aq i vështirë, pasi kësisoj si punëdhënës ju tregoni se përkrahni në mënyrë efektive stafin tuaj. Kësisoj, pa dyshim që nuk do të mungojë edhe angazhimi, motivimi, si dhe produktiviteti i punonjësve tuaj. Si ta kuptoni nëse një punonjës ka probleme emocionale? Puna nganjëherë mund edhe të jetë faktor stresues në jetën e njerëzve, por shpesh punonjësit nuk ndihen të sigurtë të pyesin për ndihmë kur ata nuk ndjehen mire emocionalisht. Kjo heshtje shton keqkuptimet dhe paragjykimet, të cilat mund ta bëjnë më të vështirë që njerëzit të jenë të hapur. Kjo është edhe ndër arsyet themelore se pse punëdhënësit duhet të pyesin stafin në mënyrë rutinore se si po ndihen dhe të diskutojnë rreth shendetit mendor të tyre. Qasja e tillë e punëdhënësit pastaj ndihmon në ngritjen e vetëbesimit tek punonjësit , që të flasin lirshëm rreth temave të ndryshme që i preokupojnë. Si punëdhënës ju mund të identifikoni kur një punonjës nuk po kalon një fazë të mirë, nëse ata pësojnë disa ndryshime si në vijim: Ndryshime në sjelljen e tyre në raport me kolegët e tjerë Ndryshime në performancën e punës Nuk ndihen të motivuar Ngurrojnë të marrin vendime, të organizohen dhe të gjejnë zgjidhje për problemet Duken të lodhur dhe nuk shfaqin interes për detyrat që u caktohen Si ta mbështesni një punonjës që po përjeton probleme emocionale? Pasi ta keni hapur temën me pononjësin tuaj rreth asaj se çka po i mundon ata, e rëndësishme është qasja që e përdorni për të adresuar çështjet kryesore me të cilat ata po ballafaqohen. Politikat e qarta në vendin e punës janë thelbësore për të mbështetur stafin që t'i përballojnë dhe tejkalojnë problemet dhe pakënaqësitë që mund t'i kenë. Është jetike që të keni një bashkëbisedim të mirëfilltë me punonjësit tuaj, si dhe t'i dëgjoni me kujdes nevojat që ata kanë. Këtë mund ta bëni nëse i aplikoni hapat si në vazhdim: Vlerësoni punën e tyre Gjeni mënyra të ndryshme për t’i motivuar Inkurajoni ata të jenë më të vetëdijshëm rreth gjendjes së tyre emocionale Rishikoni dhe reflektoni në arritjet e tyre Tregoni rëndësinë që ata kanë për kompaninë
Lexo më shumë
Thashethemet në vendin e punës, si t’i trajtojmë?
Thashethemet në vendin e punës duhet të trajtohen si dukuri negative, pasi që ndikojnë negativisht në ambientin e punës si dhe ftohin raportet ndërmjet kolegëve. Ndonjëherë, duket sikur njerëzit nuk kanë asgjë më të mirë për të bërë sesa thashethemet për njëri-tjetrin. Ata flasin për kompaninë, kolegët e tyre si dhe menaxherët. Personat e tillë shpesh e marrin një të vërtetë të pjesshme dhe e kthejnë atë në një të vërtetë të tërë spekulative. Edhe pse thashethemet janë prezente në shumë vende pune, çelësi i kësaj teme është që të mos dalin ato jashtë kontrollit. Prandaj, ju duhet të ndërmerrni masa nëse thashethemet: Janë duke penguar vendin e punës dhe performancën ekipore Lëndojnë ndjenjat e punonjësve Dëmtojnë marrëdhëniet kolegiale Dëmtojnë motivimin dhe moralin e punonjësve Nëse thashethemet nuk janë menaxhuar në të kaluarën, ato kanë tendencë të bëhen një aspekt negativ i kulturës suaj të punës. Kështu që, mos lejoni që thashethemet negative të kalojnë pa u raportuar te mbikëqyrësi juaj. Nëse kolegët e punës po flasin për njëri-tjetrin në mënyrë negative, mund të ketë pasoja mjaft serioze. Shpesh, në një kulturë toksike me thashetheme, ekziston një grup i vogël i punonjësve që shkaktojnë probleme. Si t’i menaxhojmë thashethemet Thashethemet në vend të punës, mund të menaxhohen njësoj si problemet apo konfliktet e tjera që mund të ndodhin. Thashethemet, në përgjithësi janë një ves shumë i vështirë për të hequr dorë. Nëse në një kompani, ka persona që bëjnë thashetheme, rolin kryesor për t’u marrë me këtë çështje e kanë menaxherët apo mbikëqyrësit. Të gjithë ata menaxherë që i injorojnë thashethemet në një vend të punës, mund të çojnë në dëmtimin e një departamenti. Menaxhimi i thashethemeve fillimisht duhet të nisë me një bisedë serioze midis punonjësit dhe menaxherit, apo mbikëqyrësit. Nëse diskutimi rreth ndikimit negativ që kanë thashethemet në abiemente të punës nuk ka ndonjë rezultat, atëherë ndaj punonjësit duhet të jepet një paralajmërim gojor apo edhe me shkrim. Nëse një punonjës, pavarësisht kritikave, vazhdon të bëjë thashetheme, në të shumtën e rasteve përfundon i pushuar nga puna. Një person që bën thashetheme konsiderohet edhe person toksik, prandaj ai mund të ndikojë negativisht edhe tek punëtorët e tjerë. Punëdhënësit dhe menaxherët duhet të përgjigjen me ndershmëri në çdo pyetje të punonjësve dhe të flasin direkt me ta, në mënyrë që të shmangen thashethemet lidhur me punën. Ndërkaq, nëse thashethemet janë personale, duhet t’ua thonë direkt punonjësve se të folurit për kolegët, nuk është diçka e përshtatshme. Raportoni thashethemet Thashethemet janë shpërqendrim në punë dhe mund të kalojnë limitet duke shkuar madje deri te ngacmimi. Mos hezitoni ta informoni menagjerin/en i/e burimeve njerëzore nëse ka një problem që nuk mund ta zgjidhni vetë. Nëse thashethemet nuk ndalen edhe pas raportimit tuaj, atëherë kjo mund të konsiderohet si ngacmim. /Akademi Pune
Lexo më shumë
Rëndësia e profesionit të mësuesit
Profesioni i mësuesit ka një rëndësi të veçantë në shoqëri. Pothuajse të gjithë fëmijet, mësuesin e tyre e marrin si shembull ngase ai ka rol të rëndësishëm në jetën tyre dhe ata e shohin jo vetëm si mësues por edhe si prind të dytë. Mësimdhënia nuk është vetëm një profesion, është gjithashtu edhe një mundësi për t'iu shërbyer të tjerëve duke ndikuar në formësimin e një shoqërie të terë. Mirëpo, një profesion nëpërmjet të cilit ndikoni në formësimin e mendjeve të tjera, duhet ta dini se është një profesion me shumë përgjegjësi. Mësimdhënia ofron mundësinë për të ndryshuar jetën e njerëzve të tjerë për mirë. Si mësues mund të ndihmoni në zhvillimin e njohurive të dikujt, ndoshta edhe të ndikoni në mendjen dhe personalitetin e tyre. Mësimdhënia është një gjë tepër e dobishme për ta bërë, si dhe mësuesit e mirë janë të nevojshëm në çdo vend. Sidoqoftë, mësimi i të tjerëve mund të jetë i lodhshëm, stresues dhe kërkues, prandaj profesioni i mësuesit ka edhe përgjegjësi të mëdha. Mendja dhe motivimi i njerëzve ndryshojnë shumë, prandaj një mësues i mirë duhet të gjejë mënyra apo metoda të ndryshme inovative për t'u lidhur me nxënësit e tij. Një mësues i mirë i njeh nevojat e secilit prej nxënësve të tij, si dhe përdor qasje të ndryshme me secilin prej tyre. Nëse ju pëlqen puna me fëmijë dhe besoni se edukimi ka fuqinë për të ndryshuar jetën, atëherë karriera si mësues mund të jetë e duhura për ju. Cilat janë përparësitë e profesionit të mësuesit? Ndonëse profesioni i mësuesit është një profesion me shumë përgjegjësi dhe ndonjëherë i lodhshëm, ka gjithashtu edhe shumë përparësi. Mësuesi frymëzon të tjerët Duke u bërë mësues, ju mund të ndikoni në frymëzimin e të tjerëve. Kur ndani njohuritë me nxënësit tuaj, ju do të mund të ndikoni në ndërtimin e tyre, jo vetëm në rrafshin profesional, por edhe në atë personal. E ndani pasionin tuaj Mësimdhënia do t'ju japë mundësinë për të ndarë pasionin me të tjerët më shumë se profesionet e tjera. Duke u bërë mësues do të keni edhe mundësi për t’u avancuar në jetë vazhdimisht. Mësuesit e bëjnë ndryshimin Mësuesit kanë një ndikim tejet të madh në jetët e të tjerëve. Për nxënësit, mësuesi është ai i cili mund t’i stimulojë që të japin më të mirën e tyre në jetë. Kësisoj, një mësues arrin të bëjë diferencën në shoqëri. Mësuesi ndryshon të ardhmen në edukim Si mësues, ju mund të ndikoni në të ardhmen e arsimit në një vend të caktuar. Profesioni i mësuesit ua imponon që shumë shpesh të merrni pjesë edhe në trajnime. Duke punuar me të tjerë mësimdhënës, duke shkëmbyer njohuri, ju arrini të ndikoni pozitivisht tek të gjithë nxënësit tuaj dhe të krijoni gjenerata gjithmonë e më të përgatitura. Disa nga aftësitë që nevojiten në mësimdhënie Përveq njohurive profesionale, ka edhe disa cilësi të tjera, të përgjithshme të cilat duhen në mësimëdhënie. AkademiPune, ju sjellë disa prej tyre. Vetëbesimi Kreativiteti Sensi i humorit Përkushtimi Aftësi të shkëlqyeshme organizative Motivimi i studentëve ta bëjnë maksimumin Kuptimi i kërkesave të studentëve
Lexo më shumë
Rëndësia e aftësive të komunikimit në vendin e punës
Aftësitë e komunikimit janë aftësitë që përdorim kur japim dhe pranojmë lloje të ndryshme të informatave. Aftësitë e komunikimit përfshijnë dëgjimin, të folurit, vëzhgimin dhe empatinë.Sot shumica e kompanive janë në kërkim të kandidatëve që posedojnë aftësi të forta komunikuese. Folësit dinamikë dhe të përgatitur mirë vlerësohen shumë nga punëdhënësit dhe priren të fitojnë pozicione drejtuese dhe role të rëndësishme në kompani. Komunikimi i mirëfilltë brenda një vendi pune mund të përcaktojë nëse një biznes, kompani ose individ është i suksesshëm apo jo. Për të theksuar rëndësinë e aftësive të komunikimit do t’i përmendim disa prej aftësive komunikuese thelbësore që duhet t’i përdorni në vendin e punës, si t’i përdorni ato aftësi qartazi dhe si mund t’i përmirësoni ato. Ndër aftësitë komunikuese që mund t’i përdorni e që ju ndihmojnë shumë në vend pune janë dëgjimi, empatia, durimi si dhe qëndrimi pozitiv. Dëgjimi Sigurisht se të jeni një folës i mirë ju ndihmon shumë, por të jeni dëgjues i mirë është thelbësore për komunikim të duhur. Në vendin e punës, përmes aftësisë së dëgjimit, ju jeni të gatshëm të njihni nevojat e tjetrit. Kësisoj, ju përafroni interesat dhe synimet e përbashkëta që keni me kolegët. Nëse doni t'i tregoni dikujt që me të vërtetë po i dëgjoni fjalët e tyre, është mirë të merrni shënime, këtë mund ta aplikoni sidomos gjatë mbledhjeve të punës. Empatia Në vendin e punës, ju do të jeni në kontakt me njerëz të tjerë, kështu që është e rëndësishme që të jeni të hapur për mendimet e të tjerëve, pa marrë parasysh nëse pajtoheni apo jo me ta. Të kuptuarit e emocioneve të tjerëve është një ndër aftësitë kryesore në vendin e punës. Mund të ju mundësojë të zgjidhni konfliktet, të krijoni ekipe më produktive dhe të përmirësoni marrëdhëniet tuaja me kolegët e punës. Durimi Në vendin e punës, është e rëndësishme të praktikoni durim me veten dhe me të tjerët. Sigurohuni që të jeni të durueshëm me shefin tuaj si dhe kolegët, në mënyrë që të mund të dëgjoni me të vërtetë ato që thonë njerëzit e tjerë. Jo të gjithë do të jenë në gjendje të ju kuptojnë, prandaj është mirë të jeni sa më i hapur dhe të merrni kohën tuaj kur të shpjegoni gjërat që duhet të bëhen në një mënyrë të caktuar. Qëndrimi pozitiv Mund të ketë ditë kur nuk ndiheni të motivuar të shkoni në punë. Të gjithë i kemi përjetuar ato ditë dhe kjo nuk do të thotë që e urreni punën tuaj. Çelësi është që gjithmonë të mbani një qëndrim pozitiv pavarësisht se sa të lodhur apo të zemëruar ndiheni. Asnjëherë nuk duhet t'i ngatërroni ndjenjat tuaja të jashtme me punën, sepse kjo mund të krijojë keqkuptime dhe konflikte me kolegët e tjerë. Nëse keni ndonjë problem ose mosmarrëveshje në punë, bisedoni me njerëzit që janë të përfshirë dhe gjeni mënyra se si t'i tejkaloni ato probleme. /Akademi Pune
Lexo më shumë
Si t'i bëni reklamë biznesit tuaj?
Pavarësisht se sa i vogël është biznesi juaj apo buxheti i tij, është thelbësore të shpenzoni para për reklama. Nëse sapo keni filluar një biznes të vogël dhe dëshironi rrjetëzim sa më të shpejtë dhe efikas, mund të përdorni disa medota efektive që biznesi juaj të rritet.Ekzistojnë mundësi të shumta që ta reklamoni biznesin tuaj edhe pa harxhuar shuma të mëdha parash. Merrni sa më shumë informata, këtë mund ta bëni duke hulumtuar tregun se çka po kërkohet më shumë, si dhe duke kontaktuar biznese tjera apo ndonjë ndërmarrës për këshillë. Krijoni një faqe interneti (website) Nëse ende nuk e keni krijuar një faqe interneti ku promovoni biznesin dhe produktet tuaja, atëherë është koha të bëni një gjë të tillë sa më shpejt. Sot shumica e bizneseve, qoftë ato të vogla ose të mëdha, promovojnë produktet e tyre nëpër rrjetet sociale dhe afrohen tek klienti më shpejt. Kësisoj, klientët kanë çasje më të lehtë në produktet tuaja dhe në rast të ndonjë pyetje apo sugjerimi ju kontaktojnë përmes rrjeteve sociale. Kërkoni rekomandime Pasi të keni krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme biznesi me ndonjë klient, gjeni mënyra për të kërkuar që ata ta rekomandojnë biznesin tuaj te klientët e rinj. Ju mund ta bëni programin tuaj të rekomandimit joformal, por patjetër sigurohuni që të vendosni disa mendime në të dhe t'ju drejtoheni klientëve tuaj me kujdes. Gjithashtu, mos harroni t’i shpërbleni klientët që e rekomandojnë biznesin tuaj. Reklamoni biznesin nëpër rrjete sociale Rrjetet sociale janë një formë shumë moderne dhe e shpejtë për të arritur te klientët e rinj. Sot shumë biznese reklamojnë veten dhe produktet që kanë në Facebook, Instagram dhe platforma tjera. Facebook ka disa nga mjetet më të mira të shënjestrimit në reklamimin e mediave sociale. Përmes Facebook ju mund të përqendroheni dhe të synoni reklamën tuaj për të arritur pikërisht në grupin demografik që përputhet më mirë me interesat tuaja. Edhe nëse keni një biznes të vogël, ju kurrë nuk duhet të ndjeheni sikur buxheti juaj është shumë i vogël për të marrë rezultate të mira në reklamim. Pavarësisht se çfarë biznesi keni ose çfarë shisni, ka shumë mënyra për të përdorur zgjuarsi, këmbëngulje dhe punë të palodhur për të promovuar biznesin tuaj. /Akademi Pune
Lexo më shumë
Shkollat profesionale apo fakultetet, cilat përgatisin më shumë për treg të punës?
Edukimi dhe aftësitë që përfitojmë gjatë shkollimit tonë kanë rëndësi të madhe, e sidomos kur aftësitë e përfituara duhet të aplikohen në treg të punës. Kësisoj, duhet të mendojmë mirë para se të zgjedhim profesionin dhe rrugën e zhvillimit të karrierës, që të kemi qasje të lehtë dhe të shpejtë në tregun e punës. Sipas një raporti të Bankës Botërore, të rinjve në Kosovë u duhen rreth 10 vjet për të kaluar nga shkolla në punë, përderisa në Maqedoni kjo periudhë shkon prej 4 deri në 5 vjet, ndërsa në vendet e zhvilluara rreth 1.4 vjet. Për të kuptuar më shumë pse është kjo situatë në Kosovë, Akademi Pune ka realizuar një intervistë me Valbona Rracin, zyrtare e lartë dhe eksperte për tregun e punës dhe orientimin për karrierë në projektin “Rritja e Punësimit për të Rinj (EYE) i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Ajo ka folur më shumë rreth përgatitjes së të rinjve për treg të punës dhe nëse shkollat profesionale apo fakultetet kontribuojnë më shumë për të kapërcyer hendekun në mes arsimit dhe tregut konkurrues të punës që aktualisht është sfida kryesore e ditës në Kosovë. Gjatë intervistës, ajo theksoi se përderisa në të kaluarën, termi profesion ose punë janë përdorur kryesisht në orientimin profesional, sot, për arsye të ndryshimeve të shpejta në tregun e punës, kjo nuk është më e mundur. “Termi profesion tashmë është zëvendësuar me termin karrierë për shkak se dinamika e punës është e shpejtë dhe kërkon përshtatje të shpejtë në tregun e punës me shkathtësitë që i posedon. Prandaj është shumë e rëndësishme që përcaktimet për karrierë të jenë të qarta. Të ndihmuarit e të rinjve që të bëjnë zgjedhje të mira për profesionin dhe jetën e tyre ka bërë që orientimi për karrierë të jetë thelbësor në shoqëritë e dijes, e posaqerisht në ekonomitë në zhvillim sikurse është rasti në Kosovë”.  Znj. Rraci theksoi se të rinjtë duhet të jenë të vendosur mbi zgjedhjen e profesionit, që gjithashtu eshte e lidhur me planet e tyre të karrierës nëse dëshirojnë të punësohen pas përfundimit të arsimit të mesëm apo të studiojnë. Zgjedhja e arsimit të mesëm profesional krahasuar me arsimin e mesëm të përgjithshëm (gjimnazet) lehtëson shumë më tepër përcaktimin për rrugën e ardhshme të karrierës. Ajo tregoi për kohën kur kishte përfunduar shkollën e mesme të elektroteknikës në vitet 78-79, si dhe vazhdimin e studimeve inxhinierike në fakultetin e elektroteknikës. Në atë kohë, ajo tha se nuk kishte paragjykime, nuk bëheshin dallime në mes të gjimnazit dhe shkollës së mesme profesionale, që do të thotë se imazhi i tyre ishte i njëjtë. Sa i përket dallimeve ndërmjet shkollave profesionale dhe universiteteve/kolegjeve, znj. Rraci potencoi se programet e arsimit universitar zhvillojnë arsimim akademik dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike (kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale, etj.). Ndërsa programet shkollore profesionale kryesisht zhvillojnë kompetenca, njohuri dhe shkathtësi të transferueshme që janë të nevojshme në tregun e punës. Sot profesionet konkurruese janë në rritje dhe individët zgjedhin arsimin e tyre në bazë të kthimit në investime. Shkalla e kthimit (e pritur) që zakonisht përcaktohet në formën e pagës, orienton investimet e individëve në shkathtësitë e tyre. Qendra Evropiane për Zhvillimin e Aftësimit Profesional (CEDEFOP) ka gjeneruar prova të reja empirike për të nxjerrë në pah rolin e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në prodhimin e përfitimeve më të gjera: rritjen ekonomike, përfshirjen sociale të grupeve të pafavorizuara dhe një shoqëri më kohezive dhe të përgjegjshme, si dhe sigurimin e punësimit dhe stabilitetin e të ardhurave. Më tutje, znj. Rraci na dha një rast konkret nga përvoja e saj personale që kishte në moshën 25 vjeçare, ku kishte shkuar në specializim në Zvicër për programim të makinave CNC. Ajo tregoi se gjatë vizitës që kishte bërë në fabrikën “George Fischer” të gjithë të punësuarit ishin me shkollë profesionale në një fabrikë që kishte mbi 1000 punëtorë. Vetëm një person i cili merrej me zhvillimin e produkteve të reja, ishte me fakultet inxhinierie. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), numri i nxënësve që mësojnë në shkolla profesionale është zvogëluar. Znj. Rraci na tregoi disa nga arsyet e rënies së këtij numri. “Ne kemi themeluar qendra të karrierës në 9 shkolla profesionale dhe përmes këtyre qendrave po i përcjellim trendet se si po shkon numri i nxënësve, a po rritet ose zvogëlohet regjistrimi në shkollat profesionale. Mendoj se ka shumë arsye sa i përket rënies së numrit të nxënësve, posaçërisht në dy vitet e fundit arsyeja primare është migrimi i familjeve, që ka ndikuar shumë në këtë drejtim. Sipas statistikave këtë vit numri i nxënësve të klasëve të 9-ta ka rënë përafërsisht për 10.000 në vendin tonë. Kjo automatikisht reflekton në numrin e të regjistruarve në shkolla të mesme. Nëse marrim parasysh gjithashtu që politikat në nivelin lokal më tepër synojnë ta mbajnë kuotën e njëjtë nëpër gjimnaze (me përjashtime të vogla), atëherë ky minus i nxënësve të klasëve të 9-ta drejtëpërdrejtë shkon në disfavor të shkollave profesionale". Ajo po ashtu theksoi edhe rolin e prindërve, të cilët sipas saj duhet të komunikojnë më shumë me fëmijët e tyre dhe t’i njohin interesat që ata kanë. Sipas saj, prindërit nuk duhet të vendosin për profesionin e fëmijëve të tyre, por vetëm t’ia lehtësojnë vendimmarrjen për zgjedhjen e profesionit. Si arsye tjetër mjaft me rëndësi, znj. Rraci përmendi se duhet të ketë bashkëpunim më të mirëfilltë në mes sektorit privat dhe shkollave profesionale. Ajo tha se domosdoshmërisht nevojitet një dialog më i afërt i sektorit privat me shkollat profesionale, ashtu që këto shkolla të krijojnë dhe të kualifikojnë të rinjtë për profile që i kërkon tregu i punës. Çka nënkupton sistemi dual (i dyfishtë) dhe cila është rëndësia e tij në shkollat profesionale? Arsimi dhe aftësimi profesional i dyfishtë u ofron të rinjve një mundësi për të hyrë në punë të aftësuar dhe për të marrë përgjegjësinë për jetën e tyre, dhe ky sistem është sekreti i sukseseve në shumë vende të zhvilluara. Ky sistem dallon për shkak se të mësuarit zhvillohet në dy vende, në kompani dhe në shkollë. Një sistem i tillë lehtëson gjithashtu kalimin nga mësimi në punësim dhe i përgjigjet nevojave të aftësive të tregut të punës.  Sa i përket këtij sistemi, znj. Rraci tha se tashmë ky është edhe prioritet i Ministrisë së Arsimit që të integrohet brenda sistemit të arsimit profesional. “Sistemi dual apo të mësuarit në vendin e punës që po pilotohet kohëve të fundit në Kosovë, dukshëm ka  përafruar ofertën nga shkollat profesionale dhe kërkesën nga tregu i punës. Prandaj, sistemi dual është edhe prioritet i Ministrisë së Arsimit që të futet brenda sistemit të arsimit profesional” Kush ofron më shumë mundësi punësimi, kolegjet private apo universitetet publike? Numri i studentëve që studiojnë nëpër universitete publike ndër vite ka qenë i lartë. Mirëpo, ka edhe një numër të konsiderueshëm të studentëve që viteve të fundit kanë zgjedhur kolegjet private për studim. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2018-2019 numri i studentëve që janë pranuar në nivelin bachelor në kolegje private është 12.883, ndërkaq në universitete publike është numër më i vogël 11.718. Lidhur me këtë temë, znj. Rraci tha se nuk do bënte ndarje në mes të kolegjeve private apo universiteteve publike, pasi që Ligji mbi Arsimin e Larte dhe standardet për akreditim të programeve universitare janë të njëjta si per institucionet publike, ashtu edhe ato private. Të gjitha kanë mandat t’i përgatisin shkathtësitë akademike të një individi. Mund të ketë dallime individuale në cilësi dhe performancë, në aktivitete jashtë-kurrikulare, si dhe mbështetjen e studentëve me shërbimet për zhvillim të karrierës siç është p.sh. ndërlidhja me tregun e punës. Por nëse bëhet një krahasim mes universiteteve/kolegjeve apo shkollave profesionale dhe cilat ofrojnë më shumë mundësi punësimi, ajo nënvizoi se shkollat profesionale zhvillojnë kompetencat e kërkuara nga tregu i punës, kështu që edhe qasja në punësim është më e lehtë. “Ta marrim si shembull fakultetin e ekonomisë. Të rinjtë në profilin e ekonomisë a i përgatitë më mirë fakulteti apo shkolla profesionale? Të jeni të bindur se shkolla profesinale i përgatitë më mirë për shkak se brenda kurrikulës i kanë orët e praktikës profesionale që ua mundësojnë atyre të familjarizohen me botën e punës, me ambientin e punës, me punën ekipore, si dhe me punën me njerëz. Ndërsa në Kosovë nuk është obligative me ligj që arsimi i lartë ta ketë praktikën profesionale brenda programit universitar (me perjashtime të vogla siç është p.sh. mjekësia)". Përcaktimi i profesionit dhe roli i prindërve Të rinjtë sot kanë më shumë zgjedhje për të ardhmen e tyre se kurrë më parë, por ka një numër faktorësh që afektojnë ata. Një treg i punës gjithnjë e më konkurrues, papunësia e lartë e të rinjve dhe rritja e investimeve të familjes për arsimimin e tyre ndikojnë në planet e një të riu, duke e bërë më të rëndësishme që ata të bëjnë zgjedhjet e duhura për arsimimin, trajnimin dhe punësimin e tyre. Prindërit kanë një ndikim të madh në zhvillimin e karrierës së fëmijëve të tyre dhe kjo njihet si "orientim informal i karrierës". Disa prej tyre e mbështesin fëmijën e tyre përmes procesit të vendimmarrjes bazuar në përvojat e veta, ose në bazë të rekomandimeve të miqve dhe familjes, ose disa prej tyre përpiqen përmes fëmijëve të tyre t’i realizojnë aspiratat e tyre të karrierës që ata vetë nuk kanë arritur t’i arrijnë. Shqetësimi kryesor është se prindërit nuk janë të informuar sa duhet rreth trendeve dhe kërkesave të tregut të punës, shtigjeve të mundshme për arsimim dhe karrierë, profilet e profesioneve të ndryshme, etj, ashtu që ata të jenë të vetëdijshëm për një zgjedhje të informuar të karrierës për fëmijët e tyre. “Nuk është turp nëse një prind që e ka fëmijën në klasën e 9’të, të shkojë tek një shoqatë e bizneseve ose në odën ekonomike dhe të pyes se cilat prej profesioneve sot kërkohen më shumë në tregun e punës. Kjo nuk ndodhë askund në Kosovë” . Në anën tjetër, përveç prindërve edhe mësimdhënësit luajnë një rol vendimtar në ndikimin e fëmijëve dhe të rinjve në zgjedhjen e një profesioni dhe edukimi të caktuar. Prandaj komunikimi dy-palësh shkollë-prindër është thelbësor për këtë proces të vendimmarrjes së nxënësve për karrierën e tyre. Ministria e Arsimit ka zhvilluar Strategjinë e Komunikimit Shkollë-Prindër për Orientimin në Karrierë të Nxënësve të Arsimit te Mesëm të Ulët, që do të mundësojë kontaktin e rregullt të mësimdhënësve me prindërit përmes mekanizmave të qëndrueshëm të komunikimit dhe do të ngrisë ndërgjegjësimin e prindërve për zgjedhje të informuara të karrierës për fëmijët e tyre. Znj. Rraci këshillon të rinjtë që të mendojnë mirë para se të vendosin për të ardhmen e tyre, si dhe të informohen saktë për shkollat apo fakultetet ku dëshirojnë të vazhdojnë arsimimin. “Sot, fatkeqësisht ka shumë raste kur të rinjtë edhe pas përfundimit të shkollës së mesme nuk e dinë se në çfarë fakultete të shkojnë. Për shkak se ju mungon informacioni dhe nuk përcjellin informatat e duhura, ata shpesh regjistrohen në fakultete të cilat nuk i kanë të akredituara programet universitare”. Si përfundim, ajo theksoi rëndësinë e shkathtësive të buta të cilat shkollat në Kosovë nuk i trajtojnë sa duhet. Tani ato nuk po quhen shkathtësi të buta por shkathtesi esenciale. Ndër këto shkathtësi ajo përmendi shkathtësitë e hulumtimit, komunikimit, si dhe shkathtësitë analitike. Sipas saj, duke shfrytëzuar shkathtësitë e lartcekura, të rinjtë mund të bëjnë hulumtime të ndryshme, qoftë edhe përmes internetit, i cili sot është një burim i pashterrshëm informacionesh. /AkademiPune
Lexo më shumë
Nga puna praktike në punë me orar të plotë, si ta realizoni?
Shumë punëdhënës që ofrojnë punë praktike e bëjnë këtë si mënyrë për të provuar dhe rekrutuar punonjës të rinj me orar të plotë. Punëdhënësit dëshirojnë që njerëzit të cilët bëjnë praktikë në kompaninë e tyre të kenë një etikë të fortë pune, të jenë të besueshëm, si dhe ta duan punën në mënyrë të pavarur dhe në mjedis ekipor. Nëse veç jeni në punë praktike dhe dëshironi të kaloni në punë me orar të plotë, mund të përdorni disa teknika specifike për të rritur mundësitë tuaja për t'u punësuar. Krijoni një përshtypje të mirë Raportet miqësore në punë kërkojnë aftësi të shkëlqyera komunikimi, si dhe qëndrim sa më pozitiv. Si praktikant/e është përgjegjësia juaj t'i tregoni mbikëqyrësit tuaj dhe të tjerëve brenda kompanisë që keni aftësitë që kërkohen, si personalisht ashtu edhe profesionalisht, që të përshtateni me kulturën e kompanisë. Nëse i kushtoni rëndësi misionit të kompanisë, kërkesat e saj, natyrën e punës dhe formën si vlerësohen punëtorët, kjo do t’ju ndihmonte ta fitonit vendin e punës. Caktoni vetes qëllime/angazhohuni vazhdimisht Vendosni qëllime personale që dëshironi të arrini gjatë praktikës dhe kërkoni nga mbikëqyrësi juaj për punë shtesë. Nëse e shihni se puna juaj është kryer, kërkoni projekte të reja ose informata rreth kompanisë, ose lexoni revistat profesionale. Caktimi i qëllimeve është veçanërisht i rëndësishëm për praktikantët, për tu siguruar që kanë përfituar aftësitë e duhura që kërkohen nga punëdhënësit. Bëni sa më shumë pyetje Shfrytëzoni mundësinë gjatë periudhës së praktikës që të parashtroni sa më shumë pyetje, sidomos rreth çështjeve të cilat nuk i kuptoni rreth punës apo industrisë. Kësisoj, ju arrini t’i tregoni punëdhënësit se jeni të motivuar dhe vërtet doni të mësoni gjithçka rreth punës. Praktikat janë një përvojë e shkëlqyeshme për të mësuar. Prandaj, sa më shumë pyetje që bëni, aq më shumë do të mësoni për punën dhe si funksionon industria.  Zhvilloni etikën e punës Gatishmëria që ju shfaqni për të përfunduar punën me çdo kusht, i jep punëdhënësit besimin se do të bëheni një anëtar i vlefshëm i ekipit nëse punësoheni. Prandaj, çdo ditë e më shumë tregoni punëdhënësit tuaj dëshirën që keni për të mësuar gjëra të reja dhe për t'u zhvilluar profesionalisht./AkademiPune  
Lexo më shumë
Si ta tejkaloni refuzimin për punë dhe të vazhdoni tutje?
Refuzimi për një punë, mund të ndikojë shumë në vetëbesimin tuaj, sidomos nëse jeni refuzuar disa herë. Ndonëse refuzimi për një punë mund të jetë shenjë dështimi për shumë njerëz, duke menduar me objektivitet ata mund ta përdorin atë në mënyrë që të ndërtojnë bazat e tyre kryesore për t'u zhvilluar dhe gjetur përfundimisht një punë që u përshtatet atyre më së miri. Për të pasur sukses dhe gjetur punën e ëndrrave nuk duhet të lejoni që pengesat në periudha të caktuara, t’iu ndalin për ta realizuar një gjë të tillë. Si mund ta tejkaloni një refuzim për një punë? Janë tri gjëra kryesore: Tejkaloni problemin e refuzimit Analizoni aplikimin tuaj Filloni kërkimin e një pune të re. Tejkalimi i problemit të refuzimit Forma më e mirë për të tejkaluar këtë fazë është biseda me ndonjë familjar apo mik të ngushtë dhe t'i tregoni se si ndiheni. Ju në asnjë mënyrë nuk duhet ta humbni vetëbesimin. Mbajtja e një qëndrimi mendor pozitiv është shumë e rëndësishme pasi të jeni refuzuar nga një vend pune. Gjithashtu, mos harroni se ju nuk jeni i vetmi që jeni refuzuar për atë pozitë. Realiteti është se numri i njerëzve që refuzohen për punë shpesh tejkalon ata që marrin një ofertë.Analizoni aplikimin tuaj Rishikoni CV-në tuaj, nëse është e përditësuar dhe përfshin të gjitha kualifikimet dhe aftësitë që ju posedoni. Pyesni veten nëse mund të kishit bërë diçka ndryshe, gabimet që mund t’i keni bërë ndoshta edhe në intervistën e punës, në mënyrë që në mundësitë tjera që keni për punë të mos i përsëritni gabimet e njëjta.Filloni kërkimin e një pune të re Gjetja e opsioneve të tjera dhe marrja e përgjigjeve pozitive nga intervistuesit, do ta zbusë refuzimin që keni marrë paraprakisht. Prandaj, vazhdoni të aplikoni, ndërlidhni rrjetin dhe të punoni në planin tuaj afatgjatë të karrierës. /AkademiPune.
Lexo më shumë
Shtatë karakteristikat e shefave të këqinj
Jo të gjithë njerëzit që udhëheqin biznese, institucione, organizata, janë liderë të mirë, dhe jo të gjithë punonjësit kanë mundësinë të bashkëpunojnë me punëdhënës korrektë. Ka shumë prej punëdhënësve të cilët pavarësisht që janë udhëheqës, kanë edhe shumë veti të këqija.  Në këtë artikull, do të fokusohemi në sjelljet e udhëheqësve të këqinj, të cilat mund të jenë zhgënjyese për punëtorët dhe mund të çojnë drejt mungesës së besimit, mos produktivitetit të tyre, rrjedhimisht në krijimin e një mjedisi të keq të punës. Në vazhdim,  AkademiPune ju njofton me disa karakteristika që shefat apo punëdhënësit e këqinj kryesisht mund të kenë. 1. Mendojnë se dinë gjithçka Liderë të këqinj konsiderohen të gjithë ata të cilët mendojnë se janë të pagabueshëm, pra janë ata të cilët dinë gjithçka dhe nuk pranojnë mendime të kundërta. Ndonëse mund të jetë duke gabuar, ky lloj i liderit mendon se gjithmonë po e bën gjënë e duhur për kompaninë. 2. Nuk merren me konfliktet mes punëtorëve Ky lloj i shefit nuk merret me problemet që punëtorët kanë me njëri tjetrin, mirëpo pret që konfliktet të rregullohen vetëvetiu. Pra, nuk ndërmerr rolin e ndërmjetësuesit. Konfliktet brenda një ekipi dhe punëdhënësit që nuk merren me ato konflikte, mund të sjellin situata aq të pakëndshme sa të shkaktojnë një mori problemesh brenda një kompanie. Shmangia e konflikteve sikur asgjë nuk ka ndodhur mund të çojë në komunikim të dobët, frustrime e edhe deri tek dorëheqjet e punëtorëve. 3. Nuk i fuqizojnë të tjerët Ka shumë punëdhënës të cilët abuzojnë me pushtetin që kanë. Këta punëdhënës kanë më shumë dëshirë të jenë vetë në qendër të vëmendjes se sa t’i fuqizojnë të tjerët. Një shef i mirë nuk duhet të ketë dëshirë t’i kontrollojë të tjerët por t’i orientojë ata drejt zhvillimit dhe fuqizimit të tyre. 4. Nuk i vërejnë anët e forta të ekipit Punëdhënës të këqinj konsiderohen edhe ata të cilët nuk arrijnë t’i shohin të mirat apo anët e forta që pjesëtarët e ekipit zotërojnë. Një punëdhënës që nuk di ose nuk ndërmerr hapa për të njohur fuqinë punëtore të tij, mund të jetë duke udhëhequr keq. Një punëdhënës i mirë i përdorë të gjitha mundësitë për të zbuluar potencial tek secili punëtor i tij. Ai jo vetëm që ju jep përgjegjësi atyre por di edhe të komunikojë në mënyrë efektive dhe t’i motivojë punonjësit. 5. Nuk i dëgjojnë punëtorët Ka shumë mënyra se si një punëdhënës mund të tregojë se është duke e dëgjuar me vëmendje punëtorin. Kjo nuk do të thotë që punëdhënësi duhet vetëm të rri i qetë dhe të dëgjojë. Se një punëdhënës po i kushton vëmendje asaj se çka punëtori po flet, dallohet edhe me gjuhën e trupit, përgjigjen apo konfirmimin se e ka marrë mesazhin dhe i ka kuptuar ato që punëtori i ka thënë. 6. Kanë mungesë transparence Nëse punëdhënësit / shefat nuk e thonë të vërtetën, punonjësit herët apo vonë do ta kuptojnë. Një gjë e tillë shkatërron besimin mes dy palëve. Kur punëtorët nuk kanë besim tek punëdhënësi i tyre, ata do të demotivohen shpejt, do të ndjehen të zhgënjyer dhe do fillojnë të kenë më pak respekt. 7. Kanë mungesë besimi tek punëtorët Një punëdhënës i cili nuk beson në mendimin apo përvojat e punëtorëve të tij, mund të shkaktojë demoralizim dhe mungesë vetëbesimi tek ata persona. Këta të fundit do ta kenë shumë problem të zhvillohen brenda vendit të punës.  Liderët e mirë duhet të jenë të ndershëm, të zotërojnë aftësi të mira komunikimi dhe të jenë sa më lehtë të qasshëm për punonjësit e tyre. /AkademiPune.
Lexo më shumë
Sa ka rëndësi në punësim posedimi i një profili në LinkedIn?
LinkedIn është një rrjet profesional i mediave sociale, ku përdoruesit krijojnë profile që theksojnë përvojën e tanishme dhe të mëparshme të punës. LinkedIn po ashtu ju mundëson të shpërndani informata në lidhje me punë me përdorues të tjerë, si dhe të keni një listë online të kontaktuesve tjerë. A e dini se LinkedIn, si platformë ekziston më përpara se Facebook, Twitter, Snapchat dhe Instagram? Kohëve të fundit LinkedIn ka një shpërndarje të madhe me mbi 500 milion përdorues në mbarë botën. Profili juaj në LinkedIn është aspekt shumë i rëndësishëm se si paraqiteni online. Ju mund ta përdorni atë për t'u lidhur me njerëzit në rrjetin tuaj. Rekrutuesit shpesh e përdorin atë për t'ju gjetur kur janë duke kërkuar kandidatë potencial që i përgjigjen kërkesave të një kompanie të caktuar. Profili juaj përfshin detaje në lidhje me kualifikimet tuaja të punës, historinë e punësimit, arsimin, aftësitë dhe përvojën. Për të përfituar sa më shumë nga LinkedIn, është e rëndësishme të bëni profilin tuaj të LinkedIn sa më gjithëpërfshirës dhe bindës.Nëse doni që profili juaj në LinkedIn të duket sa më profesional dhe i përditësuar, është mirë që t’i ndjekni këto rregulla: 1. Shkruani një profil gjithëpërfshirës Nëse ende nuk keni krijuar një profil, atëherë është koha ta bëni një gjë të tillë. Është e rëndësishme që profili juaj të jetë i kompletuar, i detajuar mirë dhe i lexueshëm. Ju duhet ta konsideroni profilin tuaj të LinkedIn si një CV tuaj online. Profili duhet të ketë të gjitha informatat e ngjajshme që i keni të shkruara në CV-në tuaj. 2. Theksoni përvojën tuaj në përmbledhje Te pjesa e përmbledhjes së profilit tuaj është një mënyrë e shkëlqyeshme për të theksuar atë që ju bënë unik dhe të domosdoshëm për tregun e punës. Mos harroni titullin, pasi është në krye të faqes kur dikush shikon profilin tuaj. Po ashtu, është e rëndësishme të përmendni çertifikatat profesionale që i keni marrë nga trajnimet paraprake, aftësitë gjuhësore ose arritjet kryesore. Sa më profesional të jetë profili juaj, aq më shumë shtohen gjasat që të kontaktoheni nga ndonjë rekruter apo kompani serioze. 3. Shfaqni aftësitë tuaja Profili juaj ka gjasa më të mëdha të shikohet nëse aty përfshihen aftësitë tuaja. Përqendrohuni në aftësitë që nxjerrin në pah asetet tuaja më të forta dhe që janë më të rëndësishme për qëllimet tuaja të karrierës. Këtë mund ta bëni duke lexuar përshkrimet tuaja të kaluara të punës, ose duke hulumtuar përshkrimet e vendeve të punës që ju kërkoni. Po ashtu, mund të përfshini ndonjë fjalë kyçe që përshkruan aftësitë dhe përvojën tuaj. 4. Kërkoni rekomandime Rekomandimet nga njerëzit me të cilët keni punuar kanë shumë peshë. Një mënyrë për të marrë rekomandime është që edhe ju t'i jepni ato. Kur ju rekomandoni një anëtar të LinkedIn, ju po dëshmoni për kualifikimet e tyre dhe njerëzit pëlqejnë të rekomandohen. Prandaj nëse ju rekomandoni të tjerët, mundësitë janë të mëdha që edhe ata t’ju rekomandojnë. /Akademi Pune
Lexo më shumë
Disa mënyra për ekuilibrim të punës dhe jetës private
Të kesh një ekuilibër të mirë të punës dhe jetës ka efekte të shumta pozitive. Këtu bëjnë pjesë zvogëlimi i stresit, lodhja nga puna, si dhe mirëqenja e përgjithshme. Kjo është e dobishme si për punonjësit ashtu edhe për punëdhënësit. Shpesh, puna jonë mund të marrë primatin mbi gjithçka tjetër në jetën tonë. Dëshira jonë për të pasur sukses profesional mund të na bëjë të harrojmë mirëqenien tonë. Sidoqoftë, krijimi i një ekuilibri harmonik të punës dhe jetës private është thelbësor për të përmirësuar jo vetëm shëndetin tonë fizik, emocional dhe mendor, por edhe shëndetin tonë në karrierë. Punëdhënësit që janë të angazhuar të ofrojnë ambiente që mbështesin ekuilibrin e punës dhe jetës private për punonjësit e tyre kanë përfitime të mëdha, pasiqë kësisoj ata kanë më pak raste mungesash dhe gëzojnë një fuqi punëtore më besnike dhe produktive. Kur krijoni një ekuilibër ndërmjet jetës dhe punës që funksionon për ju, kushtoni kohë vlerësimit të nevojave tuaja. Të keni fleksibilitet, do të thotë që ka ditë kur duhet të punoni edhe jashtë orarit të punës, kësisoj ju krijoni kohë më vonë gjatë javës për të shijuar aktivitete të tjera. Pavarësisht se si e organizoni kohën tuaj, duhet t'i kushtoni rëndësi të madhe krijimit të një ekuilibri për të qenë të suksesshëm si në punë ashtu edhe në jetën tuaj personale. Akademi Pune ju sjell disa mënyra për të krijuar ekuilibër më të mirë të punës dhe jetës private: 1. Pranoni që nuk ekziston ekuilibri 'perfekt' i punës dhe jetës private Kur dëgjoni "ekuilibër punë-jetë", me siguri se imagjinoni të keni një ditë jashtëzakonisht produktive në punë dhe të largoheni herët për të kaluar gjysmën tjetër të ditës me miqtë dhe familjen. Kjo mund të duket ideale, por nuk është gjithmonë e mundur.Mos kërkoni patjetër orarin e "përsosur", pasi është më e rëndësishme ta përpiloni një orar real që i përshtatet nevojave tuaja. Ka ditë kur ju jeni të përqendruar më shumë në punë, ndërsa ditëve tjera mund të keni më shumë kohë dhe energji për të ndjekur ndonjë hobi që keni ose ta kaloni kohën me të dashurit tuaj. Ekuilibri ideal arrihet me kalimin e kohës, jo brenda një dite. 2. Gjeni një punë që e doni Puna nuk është vetëm një mënyrë për të fituar para, por duhet t'ju shërbejë si financiarisht ashtu edhe emocionalisht. Nëse e urreni atë që bëni, kjo ndikon negativisht në zhvillimin tuaj emocional si dhe në produktivitetin tuaj. Ju nuk keni nevojë ta doni çdo aspekt të punës tuaj, por duhet të jetë sadopak emocionuese dhe të mos keni bezdi të zgjoheni nga shtrati çdo mëngjes për të shkuar në punë. 3. Jepni prioritet shëndetit tuaj Shëndeti juaj i përgjithshëm fizik, emocional dhe mendor duhet të jetë prioriteti juaj. Nëse keni probleme me ankth ose depresion dhe mendoni se terapia do t'ju sjellë dobi, është tejet normale të konsultoheni të ndonjë psikolog që do t'ju ndihmonte. Prioriteti që i jepni shëndetit tuaj, para së gjithash ju bënë punonjës dhe person më të mirë. Pasiqë, një shëndet jo i mirë si mendor ashtu edhe fizik ka ndikim në performancën tuaj në punë. 4. Kushtoni më shumë kohë vetes dhe të afërmve tuaj Edhe pse puna juaj është shumë e rëndësishme, ajo nuk është e gjithë jeta juaj. Nëse nuk planifikoni mirë për kohën që duhet t'ja kushtoni vetes dhe të afërmve tuaj, kurrë nuk do të keni kohë të bëni gjëra të tjera jashtë punës. Pavarësisht se sa i ngjeshur mund të jetë orari juaj, në fund të fundit ju vetë e keni kontrollin e kohës dhe jetës suaj. /Akademi Pune
Lexo më shumë
Pse duhet t’ju kushtojmë rëndësi përshkrimeve të punës?
Përshkrimet e punës përdoren për një sërë arsyesh. Janë mjet për rekrutim, po ashtu kanë rol informues për pozita të reja pune që hapen nga kompani të ndryshme. Përshkrimet e punës janë mjete ndihmëse si praktike ashtu edhe ligjore. Ato mund të jenë mjete të dobishme komunikuese për t’i treguar punëkërkuesve se çka saktësisht pritet nga ta në vendin e punës. Përshkrimet e punës gjithashtu mund të adresojnë cilësinë dhe sasinë e standardeve të performancës, apo edhe rregullat e punës që vlejnë për një punë përkatëse. Përpilimi i duhur i përshkrimeve të punës Në rast se përshkrimet e punës nuk përpilohen mirë, punonjësit mund të mos i përmbushin pritjet e punëdhënësve. Përshkrimet e punës duhet të paraqesin përmbajtjen e vendit përkatës të punës, ambientin si dhe kushtet e punësimit. Një format i zakonshëm i përshkrimit të punës përfshin: Titullin e pozitës Detyrat që duhet t’i kryej kandidati/ja Kualifikimet që kërkohen për atë pozitë Çka ofron kompania Duhet ta keni parasysh se ambienti i punës pëson ndryshime si rezultat i kërkesave të tregut, përparimit të teknologjisë së prodhimit, interesave të klientëve dhe strategjive të konkurrentëve. Prandaj, përshkrimet e punës duhet të rishqyrtohen dhe përditësohen. Drejtuesit e burimeve njerëzore duhet t’i parashikojnë dhe vlerësojnë ndryshimet që mund të ndodhin me kalimin e kohës. Rëndësia e përshkrimeve të punës Përshkrimet e punës janë zakonisht thelbësore për menaxhimin e njerëzve në organizata. Ato përdorën për rekrutim në mënyrë që menaxherët dhe aplikantët të mund të kuptojnë rolin e punës. Një përshkrim pune përcakton rolin dhe përgjegjësinë e një personi. Përshkrimet e punës përmirësojnë aftësinë e një organizate për të menaxhuar njerëzit pasi ofrojnë detaje të rëndësishme si në vijim: Sqarojnë pritjet e punëdhënësit për punonjësin Sigurojnë bazën e matjes së performancës së punës Ofrojnë një përshkrim të qartë të rolit të kandidatit për punë Sigurojnë mjete referimi për çështjet e mosmarrëveshjes së punonjësve/punëdhënësve Sa i kushtojnë rëndësi aplikantët përshkrimeve të punës? Kur duam të aplikojmë për një vend pune, është shumë e rëndësishme t’i kushtojmë rëndësi leximit të përshkrimit të punës. Varësisht se për cilën pozitë aplikoni ju duhet ta lexoni me kujdes shpalljen që një kompani e caktuar e ka publikuar, në mënyrë që të informoheni mirë nëse plotësoni të gjitha kriteret e kërkuara. Nuk duhet të nxitoni që ta përfundoni aplikimin sa më parë dhe dërgoni CV-në tuaj sa më shpejt, pasiqë rrezikoni të mos ftoheni fare për fazën e intervistës. Në fazën e intervistës nuk ftohet kandidati i parë që ka aplikuar, por kandidati që i ka kushtuar vëmendje shpalljes, kritereve të kërkuara, si dhe ka dërguar CV-në në formatin e duhur. Disa gabime që aplikantët bëjnë gjatë aplikimit për vend pune: Nuk e lexojnë me kujdes shpalljen Bëjnë gabime gramatikore kur dërgojnë email Nuk e kanë CV-në e përditësuar Në mënyrë që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm dhe të vlerësohet nga punëdhënësi, ju duhet t'i evitoni gabimet e lartcekura. /AkademiPune
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.