Sa janë të rëndësishme trajnimet dhe certifikimet për zhvillim në karrierë?
(PECB)
Trajnimet kanë për qëllim përshtatjen e individëve me ndryshimet që vijnë si rezultat i zhvillimeve në fusha të ndryshme të shoqërisë, e të cilat dukshëm ndikojnë në ngritjen e personave drejt niveleve të kërkuara. Përpos profesionit apo aftësimit profesional në shkolla dhe universitete, trajnimet janë po ashtu një shtyllë e fortë e ndërtimit profesional të individit. Fitim Rama, Deputy CEO në PECB flet më shumë rreth rëndësisë që kanë trajnimet dhe certifikimet për një karrierë të suksesshme.
Gent Efendia
Drejtor i Glam Radio
Glam Radio
02:38
Karriera në mësimdhënie
Lavdrim Avdyli - Themelues
Academic Education Center (AEC)
04:02
Rëndësia e trajnimeve në karrierë
Fitim Rama - Deputy CEO
PECB
02:11
Karriera në shkenca kompjuterike
Darsej Rizaj - Themelues
Shkolla Digjitale
01:04
Pse të punosh në burime njerëzore?
Tetida Podrimçaku - HR Generalist
Ipko
0:52
Kriteret për sukses në punë
Kreshnik Basha - Zëvendës Drejtor
Caritas
0:58
Përfitimet dhe sfidat e ndërmarrësisë
Etrit Haxhiu - Themelues
Mayune
1:08
Pse duhet hulumtuar kompaninë?
Alejtin Berisha - Themelues
Shkolla Finlandeze
1:04
Auto industria dhe përfitimet e saj
Gem Mita - Udhëheqës i Operativës
Auto Mita
1:00
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.