A dini për popullsinë e botës?
 • 1
  Cili është fokusi kryesor i Ditës Botërore të Popullsisë?
  A
  Festimi i arritjeve njerëzore
  B
  Promovimi i ndërgjegjësimit për çështjet globale të popullsisë
  C
  Inkurajimi i eksplorimit hapësinor
  D
  Njohja e diversitetit kulturor
  2
  Kur festohet Dita Botërore e Popullsisë?
  A
  11 korrik
  B
  5 qershor
  C
  15 gusht
  D
  21 shtator
  3
  Sa është përafërsisht popullsia botërore deri në vitin 2024?
  A
  5 miliardë
  B
  6 miliardë
  C
  7 miliardë
  D
  8 miliardë
  4
  Cili vend është më i populluari në botë?
  A
  Shtetet e Bashkuara
  B
  India
  C
  Kina
  D
  Indonezia
 • 5
  Sa është parashikimi i popullsisë botërore deri në vitin 2050?
  A
  9.7 miliardë
  B
  8.5 miliardë
  C
  7.2 miliardë
  D
  10.5 miliardë
  6
  Cili kontinent ka dendësinë më të lartë të popullsisë?
  A
  Azia
  B
  Afrika
  C
  Evropa
  D
  Amerika e Jugut
  7
  Cili është qëllimi kryesor i Fondit të Popullsisë së Kombeve të Bashkuara (UNFPA)?
  A
  Të ofrojë ndihmë humanitare
  B
  Të promovojë aksesin universal në shërbimet e shëndetit riprodhues
  C
  Të rregullojë imigracionin global
  D
  Të kryejë censuse të popullsisë
  8
  Sa përqind e popullsisë botërore jeton në zona urbane deri në vitin 2024?
  A
  40%
  B
  55%
  C
  70%
  D
  80%
 • 9
  Cili nga faktorët e mëposhtëm NUK është kontribues i drejtpërdrejtë në rritjen e popullsisë?
  A
  Norma të larta të lindshmërisë
  B
  Kujdesi shëndetësor i përmirësuar
  C
  Nivele të rritura të arsimit
  D
  Norma të ulëta të vdekshmërisë
  10
  Cila grupmoshë është aktualisht segmenti më i madh i popullsisë globale?
  A
  Nën 15 vjeç
  B
  15-24 vjeç
  C
  25-54 vjeç
  D
  55 dhe më të vjetër
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo