A i dini të mirat që i sjell meditimi?
 • 1
  Cila nga të mëposhtmet është një përfitim i zakonshëm mendor i meditimit?
  A
  Përmirësimi i shikimit
  B
  Përmirësimi i kujtesës dhe përqendrimit
  C
  Rritja e forcës muskulore
  D
  Përmirësimi i tretjes
  2
  Meditimi njihet për të ndihmuar në uljen e cilave gjendje emocionale?
  A
  Lumturisë
  B
  Ankthit dhe stresit
  C
  Kuriozitetit
  3
  Cili nga përfitimet e mëposhtme fizike shoqërohet me praktikën e rregullt të meditimit?
  A
  Ulja e tensionit të gjakut
  B
  Rritja e oreksit
  C
  Reflekse më të shpejta
  D
  Përmirësimi i ndjeshmërisë së nuhatjes
  4
  Si ndikon meditimi në gjumin?
  A
  E bën më të vështirë të biesh në gjumë.
  B
  Ul nevojën për gjumë.
  C
  Mund të përmirësojë cilësinë e gjumit.
  D
  Nuk ka asnjë efekt në gjumë.
 • 5
  Çfarë ndikimi ka meditimi në vetëdijen për veten?
  A
  Ul vetëdijen për veten
  B
  Nuk ka ndikim në vetëdijen për veten
  C
  Rrit vetëdijen për veten
  D
  Ndryshon vetëdijen për veten rastësisht
  6
  Cili nga përfitimet kognitive është rezultat i meditimit?
  A
  Përmirësimi i aftësive të zgjidhjes së problemeve
  B
  Ulja e aftësisë për t'u përqendruar
  C
  Zvogëlimi i qartësisë mendore
  D
  Shkurtimi i kohës së vëmendjes
  7
  Praktika e rregullt e meditimit mund të çojë në ndryshime në tru. Cila pjesë e trurit lidhet më së shumti me këto ndryshime?
  A
  Hipokampusi
  B
  Cerebellumi
  C
  Lobuli okcipital
  8
  Cila nga përfitimet sociale është rezultat i meditimit?
  A
  Përmirësimi i marrëdhënieve
  B
  Rritja e ankthit social
  C
  Ulja e empatisë
  D
  Zvogëlimi i aftësive të komunikimit
Faqja 
1
/
2
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
8 pyetje
Përfundo