Sa din rreth Microsoft Office?
 • 1
  Sa është numri maksimal i rreshtave që mund të ketë një fletë pune (Work Sheet) në Microsoft Excel?
  A
  256
  B
  1024
  C
  32000
  D
  65536
  2
  Çka duhet të shtypni për të kaluar në fletën e mëparshme të punës (work sheet) në Microsoft Excel?
  A
  Ctrl +PgUp
  B
  Ctrl +PgDn
  C
  Shift + Tab
  D
  Ctrl + Tab
  3
  Çfarë realizohet me shkurtesën Ctrl + B në Microsoft Word?
  A
  Teksti duket më i theksuar
  B
  Shtohet një vijë poshtë tekstit
  C
  Rritën shkronjat e selektuara me të njejtin font
  4
  Madhësia maksimale e shkronjave të Microsoft Word është:
  A
  1638
  B
  1024
  C
  512
  D
  72
 • 5
  Cili është numri minimal i rreshtave dhe kolonave që një tabelë mund të këtë në Microsoft Word?
  A
  Zero
  B
  Dy rreshta dhe një kolonë
  C
  Dy rreshta dhe dy kolona
  D
  Një rresht dhe një kolonë
  6
  Ju mund të përdorni_______ për të kopjuar tekstin e zgjedhur. Gjithashtu mund të përdorni edhe ______ për ta ngjitur (paste) në një dokument.
  A
  Ctrl+ C, Ctrl + V
  B
  Ctrl+ C, Ctrl + P
  C
  Ctrl+ S, Ctrl + A
  7
  Çka duhet të bëni kur ruani një dokument për herë të parë në Microsoft Word?
  A
  Të shtypni automatikisht një kopje
  B
  Duhet dhënë një emër për ta identifikuar atë
  C
  Emri i dokumentit dhe emri i dosjes duhet të jenë të njëjtë
  8
  Në cilin grup gjendet butoni “Header & Footer” në PowerPoint?
  A
  Illustrations group
  B
  Object group
  C
  Text group
  D
  Tables group
 • 9
  Excel work book është koleksion i:
  A
  Chart
  B
  Word book
  C
  Worksheet
  D
  Asnjëra më lart
  10
  Çka realizon butoni “Word Wrap” në Microsoft Word?
  A
  Automatikisht lëviz tekstin në rreshtin tjetër, kur është e nevojshme
  B
  Ju lejon të shkruani përmbi tekstin e selektuar
  C
  E kopjon tekstin e selektuar
  11
  Për çka përdoret Slide Master në PowerPoint?
  A
  Që çdo slide të ketë dizajnin dhe parametrat e njejtë
  B
  Që çdo slide të ketë dizajnin e ndryshëm dhe unik ption
  C
  Që çdo slide të ketë fontin ndryshe
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
11 pyetje
Përfundo