Testohu në farmaci
 • 1
  Kush cilësohet si babai amerikan i farmacisë?
  A
  David Walters
  B
  Galen
  C
  Willliam Procter Jr.
  D
  Peter Eckinsburg
  2
  Çfarë nënkupton akronimi “IUPAC”?
  A
  Bashkimi Ndërkombëtar i Komunitetit të Farmacisë
  B
  Unioni Ndërkombëtar i Farmacisë dhe Qendrave të Asociuara
  C
  Unioni Ndërkombëtar i Kimikateve të Pastra dhe të Aplikuara
  D
  Unioni Ndërkombëtar i Administrimit të Farmacisë dhe Praktikave Konduktive
  3
  Kush konsiderohet si babai i kimioterapisë?
  A
  Domagk
  B
  Paul Erlich
  C
  Alexander Fleming
  D
  William Harvey
  4
  Fusha e farmacisë që ka të bëjë me praktikat e ligjshme dhe miratimin gjyqësor të produkteve të ndryshme të farmacisë është?
  A
  Administrimi i farmacisë
  B
  Çështjet rregullatore të barnave
  C
  Të dyja
 • 5
  Çfarë roli domethënës luajti Akti Origjinal i Ushqimit dhe Barnave i vitit 1906 në farmacinë amerikane?
  A
  Themeloi FDA-në (Administrata e Ushqimit dhe Barnave).
  B
  Ndaloi shitjen e alkoolit në barnatore
  C
  Urdhëroi përfshirjen e etiketave me recetë në spanjisht.
  D
  Kërkonte sterilizimin e të gjitha pajisjeve farmaceutike.
  6
  Ky ilaç ndihmon trupin të rregullojë nivelet e glukozës:
  A
  Glukagoni
  B
  Vazopresina
  C
  Insulina
  D
  Glukorheina
  7
  Çfarë nënkuptohet me fjalën "etikë"?
  A
  Sjellje racionaliste
  B
  Sjellje normale
  C
  Praktikë e paligjshme
  8
  A konsiderohet një gabim në administrim nëse pacienti ka marrë një dozë që është llogaritur gabimisht?
  T
  Po, e saktë
  F
  Jo nuk konsiderohet, e pasaktë
 • 9
  A mund të abuzohet me metadonin dhe kortizonin, të cilat janë forma sintetike të opiumit?
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Detoksifikimi është mekanizmi që lejon trupin të çlirohet nga medikamentet nëpërmjet përdorimit të terapisë konjitive të sjelljes.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo