Sa ke njohuri në mikrobiologji?
 • 1
  Cila nga këto NUK është e saktë për mikroorganizmat?
  A
  Prodhojnë antibiotikë
  B
  Dekompozojnë organizmat e vdekur
  C
  Të gjithë shkaktojnë sëmundje te njerëzit
  2
  Mikrobiologjia është studimi i mikroorganizmave që përfshijnë të gjitha që vijojnë, përveç:
  A
  Viruseve
  B
  Protozoarëve
  C
  Bimëve
  D
  Baktereve
  3
  Cila nga këto fusha merret me studimin e kërpudhave?
  A
  Bakterologjia
  B
  Fiziologjia
  C
  Mikologjia
  D
  Virologjia
  4
  Mikroorganizmat janë të përhapur pothuajse kudo në mjedis.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Si quhet një enzimë që gjindet në lot dhe në djersë dhe që vret bakteret?
  A
  Lisozima
  B
  Kinina
  C
  Salvarsan
  6
  Një nga arsyet pse mikroorganizmat përdoren në hulumtime është se kanë shumicën e strukturave që gjenden në një qelizë njerëzore.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Protozoarët në përgjithësi kanë qelizat më të vogla të ndonjë prej organizmave që studiohen zakonisht nga mikrobiologët.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Mikroorganizmat gjinden në:
  A
  Në tokë
  B
  Në ajër
  C
  Në ujë
  D
  Të gjitha
 • 9
  Shumica e mikroorganizmave shkaktojnë sëmundje te njerëzit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Si quhet struktura që përmban gjene për enzima dhe rezistencë të antibiotikëve?
  A
  Kapsul
  B
  Plasmid
  C
  Plazma membrana
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo