A keni aftësi administrative dhe në zgjidhjen e problemeve?
 • 1
  Nëse dikush i huaji ecën në zyrë, ju duhet të:
  A
  Ngriheni në këmbë dhe të largoheni
  B
  Ta përshëndesni atë dhe ta pyesni se çfarë i duhet
  C
  T’i kërkoni që të presë
  D
  Të mos bëni gjë
  2
  Kur përgjigjeni në një thirrje në telefon duhet të:
  A
  Ta kapni telefonin dhe ta përshëndesni bashkëbiseduesin
  B
  Ta merrni telefonin dhe të thuani “Qendra e Karrierës, si mund të ju ndihmoj?”
  C
  Ta merni telefonin dhe të thuani “Qendra e Karrierës”
  D
  Ta merrni telefonin dhe ta prezantoni veten
  3
  Telefonuesi pyet: "Organizata jonë ka nevojë për punonjës, a mund të ndihmoni?" Përgjigja juaj:
  A
  Po, sigurisht që mundemi, thjesht regjistrohuni në www.careerhouse.com.
  B
  Po mundemi, por duhet të keni parasysh se shërbimet tona janë me pagesë dhe punëdhënësi paguan për rekrutimin.
  C
  Po mundemi, por duhet të keni parasysh se shërbimet tona janë me pagesë, punëkërkuesit paguajnë për të gjetur një punë.
  4
  Përdoruesit harrojnë passwordin. Si do tu ndihmonit?
  A
  Pyesni që të regjistrohen përsëri
  B
  Tregoni udhëzimet që duhet të ndjekin
  C
  Thuani që nuk mund të ju ndihmoni
 • 5
  Nëse nuk e dini përgjigjen e një pyetje, çfarë duhet të bëni?
  A
  Përpiquni të përgjigjeni disi me njohuritë që keni
  B
  Kërkoni ndihmë nga kolegët e tjerë
  C
  Të jepni një përgjigje formale
  6
  Cili është një element kritik i propozimit të zgjidhjeve efektive?
  A
  Arsyetimi logjik
  B
  Kërcim kreativ
  C
  Supozim i rastësishëm
  7
  Cili është qëllimi i kryerjes së një analize të shkakut rrënjësor në zgjidhjen e problemeve?
  A
  T'i ngarkosh fajin dikujt
  B
  Për të identifikuar faktorët themelorë që kontribuojnë në problemin
  C
  Për të injoruar problemin dhe për të shpresuar që ai të largohet
  D
  Për ta komplikuar edhe më tutje problemin
  8
  Përgjatë punës administrative nga ju kërkohet që të jeni:
  A
  I saktë
  B
  I shpejt
  C
  Fleksibil
  D
  Të gjitha
 • 9
  Cila është rëndësia e hedhjes së ideve (brainstorming) kur propozoni zgjidhje?
  A
  Për të gjeneruar një gamë të gjerë idesh
  B
  Për të kufizuar të menduarit krijues
  C
  Nxitoni në marrjen e vendimeve të shpejta
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
9 pyetje
Përfundo