Kuiz për laborantët
 • 1
  Cila është veshja më e përshtatshme kur punoni në laborator?
  A
  Veshje të zakonshme
  B
  Pallto laboratori, syze sigurie dhe këpucë të mbyllura
  C
  Fustan ose fund i gjatë
  2
  Kur duhet të vishni doreza në laborator?
  A
  Vetëm kur trajtoni kimikate të rrezikshme
  B
  Gjithmonë kur punoni në laborator
  C
  Dorezat janë opsionale
  D
  Vetëm kur përdorni objekte të mprehta
  3
  Çfarë duhet të bëni nëse aksidentalisht derdhni një kimikat mbi veten tuaj?
  A
  Prisni deri në fund të eksperimentit për ta pastruar atë
  B
  Pastrojeni menjëherë duke përdorur procedurën e duhur dhe njoftoni mbikëqyrësin tuaj
  C
  Injoroni atë, pasi derdhjet e vogla nuk janë të dëmshme
  D
  Kërkojini dikujt tjetër që ta pastrojë atë për ju
  4
  Para kryerjes së një eksperimenti, është thelbësore që:
  A
  Lexoni me kujdes procedurën dhe rreziqet e mundshme
  B
  Kontrolloni telefonin tuaj për mesazhe
  C
  Vishni pallton tuaj të laboratorit
 • 5
  Cila nga të mëposhtmet nuk është një veprim i duhur në laborator?
  A
  Nxitimi për të përfunduar shpejt eksperimentin
  B
  Mbajtja e pastër dhe e rregullt e zonës së punës
  C
  Mbajtja e të gjitha ushqimeve dhe pijeve larg zonës së laboratorit
  D
  Duke ndjekur të gjitha udhëzimet dhe procedurat e sigurisë
  6
  Çfarë duhet të bëni nëse nuk i kuptoni udhëzimet ose procedurat në laborator?
  A
  Vazhdoni me eksperimentin sa më mirë që të mundeni
  B
  Kërkoni këshilla nga një koleg laboratori
  C
  Konsultohuni me instruktorin ose mbikëqyrësin e laboratorit për sqarime
  D
  Kalojeni atë hap dhe kaloni në hapin tjetër
  7
  Cila nga të mëposhtmet është e vërtetë sa i përket ngrënies ose pirjes në laborator?
  A
  Lejohet përderisa keni kujdes që të mos derdhet
  B
  Është rreptësishtë e ndaluar në çdo kohë
  C
  Lejohet gjatë periudhave joeksperimentale
  D
  Lejohet në zonat e caktuara të laboratorit
  8
  Si duhet t'i asgjësoni kimikatet pas një eksperimenti?
  A
  Hidhini ato në lavaman
  B
  Ruani ato në sirtarin tuaj të laboratorit për përdorim në të ardhmen
  C
  Ndiqni udhëzimet e duhura për asgjësimin e mbeturinave të dhëna nga instruktori juaj
  D
  Lërini në stolin e laboratorit që dikush tjetër të merret me to
 • 9
  Kur është e pranueshme të shijoni ose nuhatni një kimikat në laborator?
  A
  Sa herë që ndiheni kurioz për substancën
  B
  Vetëm nëse e dini se kimikati është jo toksik
  C
  Asnjëherë, shijimi ose nuhatja e kimikateve është rreptësishtë e ndaluar
  D
  Kur instruktori ose mbikëqyrësi i laboratorit ju udhëzon në mënyrë eksplicite ta bëni këtë
  10
  Çfarë duhet të bëni nëse ju derdhni aksidentalisht një kimikat në lëkurën ose veshjen tuaj?
  A
  Lani zonën e prekur me ujë për të paktën 30 sekonda
  B
  Injoroje, pasi nuk është i dëmshëm
  C
  Vazhdoni të punoni dhe pastroni më vonë
  D
  Përdorni një leckë për ta fshirë menjëherë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo