Çka dini rreth punës në distancë?
 • 1
  A ndikon puna nga shtëpia më pozitivisht tek pjesa e kursimeve?
  T
  Po
  F
  Jo
  2
  Çka e karakterizon punën nga shtëpia?
  A
  Mund të punohet kudo dhe në çdo kohë
  B
  Mund të mbahen takime me punëdhënësin kurdoherë
  C
  Ka mundësi për konsultime me kolegët në çdo moment
  3
  Kur punoni nga shtëpia nuk keni nevojë për kod të veshjes.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Kur jeni në shtëpi është më e lehtë:
  A
  Të bëni pushime sipas nevojës, pa pyetur mbikëqyrësit
  B
  Të shprehni iniciativat tuaja për një projekt
  C
  Të vëreni parregullësitë gjatë procesit të punës
 • 5
  Cili është një tjetër përfitim nga puna në distancë?
  A
  Bëheni më të pavarur
  B
  Avancoheni më shumë
  C
  Zhvilloni aftësitë e komunikimit
  6
  Sa ishte rritja në përqindje e punonjësve që punonin nga shtëpitë mes viteve 1990 dhe 2000?
  A
  29%
  B
  23%
  C
  35%
  7
  Si arritën kohë më parë telekomunikuesit të punojnë nga shtëpitë, edhe pa internet?
  A
  Përmes shërbimeve të shpërndarjes
  B
  Përmes telefonave kabllor dhe makinave të faksit
  C
  Të dyja
  8
  Cila konsiderohet teknologjia më themelore e telekomunikimit për një punëtor në distancë sot?
  A
  Printer, skaner dhe faks
  B
  Kompjuter personal apo laptop
  C
  Telefon
 • 9
  Si e sigurojnë shumë ndërmarrje lidhjen kur punojnë me punëtorët në distancë?
  A
  Përmes rrjetit, video calls, e-mails
  B
  Komunikim përmes telefonit celular
  C
  Përmes rrjeteve sociale të ndryshme
  10
  Cili është një tjetër përfitim i kompanive të cilat mbështesin programin e punës në distancë?
  A
  Kompanitë mund të zvogëlojnë stresin e punëtorëve
  B
  Kompanitë mund të zvogëlojnë kostot e përgjithshme
  C
  Të dyja më lart
  11
  Çka mund të bëjnë punëtorët që punojnë nga shtëpia, për të organizuar konferenca, për të bërë prezantime ose për të marrë pjesë në ndarjen e detyrave të punës kur është e nevojshme?
  A
  Ndonjëherë është mirë që të shkojnë në punë për takime
  B
  Të organizojnë një takim në shtëpi
  C
  Ka programe për konferenca në internet, enkas për këtë qëllim
  12
  Cila është një këshillë e mirë për personat që punojnë nga shtëpia?
  A
  Thirrni në zyrë disa herë në ditë për të dëshmuar se po punoni
  B
  Dërgoni raporte të shpeshta edhe kur punëdhënësi nuk i kërkon ato
  C
  Mos u ndjeni të punoni vazhdimisht vetëm për të kompensuar punën
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
12 pyetje
Përfundo