Kuiz për zhvillimin e karrierës
 • 1
  Çfarë i referohet zhvillimit të karrierës?
  A
  Përvetësimi i hobive dhe interesave të reja
  B
  Menaxhimi dhe planifikimi i rritjes profesionale të dikujt
  C
  Avancimi i pranisë së dikujt në mediat sociale
  D
  Përmirësimi i aftësisë fizike
  2
  Cili është hapi i parë në zhvillimin e karrierës?
  A
  Vendosja e objektivave të karrierës
  B
  Ndërtimi i një rrjeti profesional
  C
  Përditësimi i CV-së
  D
  Vlerësimi i pikave të forta dhe interesave të dikujt
  3
  Si mund të fitojnë individët aftësi të reja për zhvillimin e karrierës?
  A
  Duke lexuar më shumë libra
  B
  Duke ndjekur seminare dhe trajnime të ndryshme
  C
  Duke parë emisione televizive
  D
  Duke u shoqëruar me miqtë
  4
  Cila është rëndësia e rrjetëzimit në zhvillimin e karrierës?
  A
  Për të bërë miq të rinj
  B
  Të ndërtojë marrëdhënie profesionale dhe të eksplorojë mundësitë
  C
  Për të pasur benefite personale
 • 5
  Pse është përshtatshmëria e rëndësishme në zhvillimin e karrierës?
  A
  Të qëndrojë gjatë gjithë jetës në të njëjtën punë
  B
  Për të trajtuar financat personale
  C
  Për të përballuar ndryshimet në tregun e punës dhe trendet e industrisë
  D
  Për të përmirësuar ekuilibrin punë-jetë
  6
  Si mund të arriihet ekuilibrin punë-jetë?
  A
  Duke punuar me orar më të gjata
  B
  Duke shmangur tubimet shoqërore
  C
  Duke i dhënë përparësi përgjegjësive personale dhe profesionale
  D
  Duke u fokusuar vetëm në karrierën e tyre
  7
  Cili është ndikimi i vetëvlerësimit në zhvillimin e karrierës?
  A
  Krahasimi i vetvetes me të tjerët
  B
  Për të identifikuar rrugët e përshtatshme të karrierës bazuar në zgjedhjet e miqve
  C
  Për të kuptuar pikat e forta, interesat dhe aspiratat e dikujt
  D
  Për të analizuar angazhimin në mediat sociale
  8
  Si mund të ndërtojnë individët një rrjet profesional për zhvillimin e karrierës?
  A
  Duke u anëtarësuar në një klub sportiv
  B
  Duke marrë pjesë në ngjarje dhe konferenca që lidhen me atë industri
  C
  Duke vizituar muzetë
  D
  Duke iu bashkuar një klase gatimi
 • 9
  Si mund të ndikojë pozitivisht zhvillimi i karrierës në performancën e punës së një individi?
  A
  Duke rritur numrin e hobive
  B
  Duke i ndihmuar ata të mësojnë gjuhë të reja
  C
  Duke përafruar pikat e forta dhe interesat e tyre me përgjegjësitë e tyre të punës
  D
  Duke përmirësuar angazhimin në mediat sociale
  10
  Si mund të kërkoni përgjigje për zhvillimin e karrierës?
  A
  Duke shmangur diskutimet me mbikëqyrësit
  B
  Duke ndjekur seminare dhe trajnime
  C
  Duke u shoqëruar me miqtë
  D
  Duke kërkuar përgjigje konstruktive nga mbikëqyrësit dhe kolegët
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo