A dini për veterinarinë?
 • 1
  Cili term i referohet studimit të strukturës dhe funksionit të trupave të kafshëve?
  A
  Zoologjia
  B
  Fiziologjia
  C
  Anatomia
  D
  Patologjia
  2
  Cili është qëllimi parësor i mjekësisë veterinare preventive?
  A
  Trajtimi i sëmundjeve te kafshët
  B
  Kryerja e operacioneve te kafshët
  C
  Parandalimi i sëmundjeve te kafshët
  D
  Hulumtimi i sjelljes së kafshëve
  3
  Cili është termi për sëmundjet që mund të transmetohen nga kafshët te njerëzit?
  A
  Sëmundjet zoonotike
  B
  Sëmundjet endemike
  C
  Sëmundjet pandemike
  D
  Sëmundjet e transmetuara nga vektorët
  4
  Cili është roli i kirurgëve veterinarë në kujdesin shëndetësor të kafshëve?
  A
  Diagnostikimi i sëmundjeve
  B
  Përshkrimi i medikamenteve
  C
  Kryerja e operacioneve
  D
  Analiza e testeve laboratorike
 • 5
  Çfarë ndihmon radiologjia veterinerët të diagnostikojnë te kafshët?
  A
  Çrregullime gjenetike
  B
  Sëmundjet e frymëmarrjes
  C
  Çështjet e shëndetit të brendshëm
  D
  Probleme të sjelljes
  6
  Si quhet studimi i efekteve të barnave te kafshët?
  A
  Etologjia
  B
  Farmakologjia
  C
  Virologjia
  D
  Epidemiologjia
  7
  Si kontribuojnë veterinerët për shëndetin publik?
  A
  Duke trajtuar sëmundjet e njeriut
  B
  Duke studiuar sëmundjet e bimëve
  C
  Duke kontrolluar përhapjen e sëmundjeve zoonotike
  D
  Duke kryer kërkime mjedisore
  8
  Cili profesion në shkencën veterinare është përgjegjës për administrimin e medikamenteve dhe ndihmën e veterinerëve në kujdesin e kafshëve?
  A
  Kirurgu veterinar
  B
  Tekniku veterinar
  C
  Patolog veterinar
  D
  Radiolog veterinar
 • 9
  Çfarë studion fusha e patologjisë në shkencën veterinare?
  A
  Sjelljen e kafshëve
  B
  Anatominë e kafshëve
  C
  Sëmundjet e kafshëve
  D
  Fiziologjinë e kafshëve
  10
  Cili është qëllimi parësor i anestezisë gjatë operacioneve veterinare?
  A
  Për të imobilizuar kafshët
  B
  Për të parandaluar që kafsha të ndjejë dhimbje
  C
  Për të nxitur gjumë tek kafshët
  D
  Për të monitoruar shenjat vitale të kafshës
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo