Kuiz për shkencat natyrore
 • 1
  Cila degë e Shkencave të Natyrës studion forcat themelore të natyrës, materies dhe energjisë?
  A
  Biologjia
  B
  Kimia
  C
  Fizika
  D
  Gjeologjia
  2
  Cila fushë merret me studimin e materies, përbërjes, vetive dhe ndryshimeve të saj?
  A
  Fizika
  B
  Biologjia
  C
  Kimia
  D
  Astronomia
  3
  Cila merret me studimin e strukturës, përbërjes dhe proceseve të Tokës?
  A
  Biologjia
  B
  Gjeologjia
  C
  Fizika
  D
  Astronomia
  4
  Cila disiplinë e Shkencave Natyrore eksploron studimin e objekteve dhe fenomeneve qiellore përtej Tokës?
  A
  Astronomia
  B
  Kimia
  C
  Fizika
  D
  Biologjia
 • 5
  Cila disiplinë e shkencave natyrore studion klasifikimin dhe sjelljen e bimëve?
  A
  Zoologjia
  B
  Botanika
  C
  Paleontologjia
  D
  Gjenetika
  6
  Cila fushë merret me studimin e kafshëve, fiziologjisë dhe sjelljes së tyre?
  A
  Zoologjia
  B
  Botanika
  C
  Ekologjia
  D
  Gjenetika
  7
  Si quhet studimi i jetës së lashtë përmes fosileve?
  A
  Meteorologjia
  B
  Paleontologjia
  C
  Oqeanografia
  D
  Gjeologjia
  8
  Cila fushë merret me studimin e sjelljes së kafshëve?
  A
  First Option
  B
  Botanikë
  C
  Gjenetika
  D
  Etologjia
 • 9
  Cila fushë e shkencave natyrore hulumton studimin e jetës në nivel molekular dhe qelizor?
  A
  Biologjia
  B
  Biofizika
  C
  Mikrobiologjia
  D
  Gjenetika
  10
  Si quhet studimi i vetive të dritës?
  A
  Optika
  B
  Spektroskopia
  C
  Gjeofizika
  D
  Gjeobiologjia
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo