Sa dini për ambientin?
 • 1
  Ngrohja globale mund të:
  A
  Ndikojë në gjatësinë e stinëve
  B
  Shkakton përmbytje në bregdet
  C
  Ndikon në stuhi më të shpeshta
  D
  Të gjitha janë të sakta
  2
  Përafërsisht sa nga prodhimi global i energjisë elektrike prodhohet nga burime të ripërtritshme?
  A
  1%
  B
  5%
  C
  8%
  D
  20%
  3
  Gjatë 150 viteve të epokës industriale, përqendrimi atmosferik i dioksidit të karbonit është rritur me ...
  A
  31%
  B
  45 %
  C
  58%
  D
  67%
  4
  Cili është lloji më i zakonshëm i mbeturinave që derdhin oqeanet tona?
  A
  Cigaret
  B
  Qeset e plastikes
  C
  Gotat e xhamit
 • 5
  Pyjet dikur mbulonin 14% të sipërfaqes së tokës; tani ato përfshijnë sa %?
  A
  6 %
  B
  8%
  C
  10%
  D
  12%
  6
  Sa kohë i duhet gotës prej qelqi të dekompozohet?
  A
  100 vjet
  B
  Rreth 500 vjet
  C
  1000 vjet
  D
  Një milion vjet
  7
  Sa % e ujit në botë është i disponueshëm për përdorim njerëzor?
  A
  75 %
  B
  35 %
  C
  15 %
  D
  Më pak se 1%
  8
  Sa kohë i duhet dioksidit të karbonit (CO2) që të shpërndahet në atmosferë?
  A
  500 vjet
  B
  100 vjet
  C
  50 vjet
  D
  10 vjet
 • 9
  Për çdo ton letër të ricikluar, ne kursejmë...
  A
  17 pemë
  B
  32 pemë
  C
  46 pemë
  D
  59 pemë
  10
  Kur është Dita Botërore e Mjedisit?
  A
  22 prill
  B
  1 qershor
  C
  5 qershor
  D
  15 qeshor
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo