Testohu në fushën e IT-së
 • 1
  Sa është i shpejtë një Double-Speed CD ROM?
  A
  1 X
  B
  2 X
  C
  4 X
  D
  6 X
  2
  Cili nga formatet e mëposhtme nuk kursen hapësirë kur shkarkojmë muzikë?
  A
  MP3
  B
  WAV
  C
  AAC
  D
  WMA
  3
  Çka nënkupton një e-mail?
  A
  Electric mail
  B
  Endurance mail
  C
  Electronic mail
  D
  Emission mail
  4
  Çfarë nënkupton copyright?
  A
  Të drejtat e kopjimit
  B
  Plagjiaturë
  C
  Printim
  D
  Të drejtat autoriale
 • 5
  Cila nga të mëposhtmet është sekuencë komanduese?
  A
  MIKRO
  B
  HTML
  C
  MAKRO
  D
  UMTS
  6
  Cila nga këto formate nuk është një format imazhi i pastër?
  A
  MPEG
  B
  JPEG
  C
  BMP
  D
  PNG
  7
  Çka nënkuptoni me PDF?
  A
  PORT DOCUMENT FORM
  B
  PORTABLE DATA FORMAT
  C
  PORTABLE DOCUMENT FORMAT
  D
  POOR DOCUMENT FORM
  8
  Cila është shkurtesa ROM për CD-ROM?
  A
  Read on mind
  B
  Read only memory
  C
  Rest or move
  D
  Rest on medium
 • 9
  Çfarë do të thotë shkurtesa “BPS”?
  A
  Bits për orë
  B
  BP service
  C
  Bits për sekond
  D
  Nuk ekziston
  10
  Cili nga butonët e mëposhtëm shërben për t’u kyçur në webfaqe të ndryshme?
  A
  Login
  B
  Log it
  C
  Log on
  D
  Logout
  11
  Cila nga këto lloje të HTML-së, nuk ekziston?
  A
  DHTML
  B
  SHTML
  C
  XHTML
  D
  NHTML
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
11 pyetje
Përfundo