A dini t’i gjeni sinonimet?
 • 1
  Cili është sinonimi për fjalën “dera”?
  A
  First Option
  B
  Hyrja
  C
  Porta
  D
  Dërrasa
  2
  Gjej sinonimin për fjalën “i vjetër”?
  A
  I ri
  B
  I papërdorur
  C
  I skaduar
  D
  I lashtë
  3
  Cili është sinonimi për fjalën “udhë”?
  A
  Rrugë
  B
  Vijë
  C
  Drejtim
  D
  Kthesë
  4
  Sinonimet nuk mund të jenë mbiemra dhe folje, duhet të jenë vetëm emra.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Cili është sinonimi për fjalën “ngutet?
  A
  Nxiton
  B
  Kërkon
  C
  Ngadalëson
  D
  Përpunon
  6
  Cili është sinonimi i fjalës “stoik”?
  A
  I lëvizshëm
  B
  I qëndrueshëm
  C
  I zëvendësueshëm
  D
  I luhatshëm
  7
  Cili është sinonimi i fjalës “enigmatik”?
  A
  I padeshifrueshëm
  B
  I deshifrueshëm
  C
  I ndryshueshëm
  8
  Cili është sinonimi i fjalës “diversitet”?
  A
  I ngjashëm
  B
  Shumëllojshmëri
  C
  I pakrahasueshëm
 • 9
  Cili është kuptimi i fjalës “i dendur”?
  A
  I rrallë
  B
  I ngadalshëm
  C
  I shpeshtë
  10
  Cili është sinonimi i fjalës “cenoj”?
  A
  Rrezikoj
  B
  Përjashtoj
  C
  Kërkoj
  D
  Parashikoj
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo