Sa dini për pagën dhe beneficionet e të punësuarve?
 • 1
  Të punësuarit i takon paga shtesë në përqindje të pagës bazë __% në orë për kujdestari
  A
  20 % në orë për kujdestari
  B
  30 % në orë për kujdestari
  C
  50 % në orë për kujdestari
  2
  Të punësuarit i takon paga shtesë në përqindje të pagës bazë __% në orë për punë gjatë natës
  A
  20 % në orë për punë gjatë natës
  B
  30 % në orë për punë gjatë natës
  C
  50 % në orë për punë gjatë natës
  3
  Të punësuarit i takon paga shtesë në përqindje të pagës bazë __% në orë për punë jashtë orarit.
  A
  20 % në orë për punë jashtë orarit
  B
  30 % në orë për punë jashtë orarit
  C
  50 % në orë për punë gjatë natës
  4
  Të punësuarit i takon paga shtesë në përqindje të pagës bazë__% në orë për punë gjatë ditëve të festave.
  A
  20 % në orë për punë gjatë ditëve të festave
  B
  30 % në orë për punë gjatë ditëve të festave
  C
  50 % në orë për punë gjatë ditëve të festave
 • 5
  Të punësuarit i takon paga shtesë në përqindje të pagës bazë __% në orë për punë gjatë fundjavës.
  A
  20 % në orë për punë gjatë fundjavës
  B
  30 % në orë për punë gjatë fundjavës
  C
  50 % në orë për punë gjatë fundjavës
  6
  I punësuari mund të kërkojë nga punëdhënësi që në vend të pagës shtesë, kompensimi t’i bëhet me ditë pushimi.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  I punësuari në rast të sëmundjes, sa ditë pushim mund t'i marr në vit me kompensim prej 100% të pagës?
  A
  10 ditë pune
  B
  14 ditë pune
  C
  20 ditë pune
  D
  30 ditë pune
  8
  Pagesa për kompensimin e pushimit mjekësor bie mbi punëdhënësin.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Gjashtë (6) muajt e parë të pushimit të lehonisë pagesa bëhet nga punëdhënësi me kompensim sa për qind të pagës bazë?
  A
  100 %
  B
  70 %
  C
  50 %
  D
  30 %
  10
  Tre (3) muajt në vijim, pushimi i lehonisë paguhet nga Qeveria e Kosovës me kompensim 50% të pagës mesatare në Kosovë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo