Kuiz për shëndetin mendor në punë
 • 1
  Cili është radhitur si faktori më stresues në jetën e njerëzve?
  A
  Puna
  B
  Kredia dhe problemet financiare
  C
  Shëndeti
  D
  Familja dhe marrëdhëniet
  2
  Cili është shkaku kryesor i stresit në vendin e punës?
  A
  Problemet me kolegë
  B
  Mungesa e trajnimeve
  C
  Menaxhmenti i dobët
  D
  Mungesa e pajisjeve
  3
  Nga cila moshe ka më shumë gjasa të vuajë nga problemet e shëndetit mendor?
  A
  16-24
  B
  24-35
  C
  35-39
  D
  Mbi 50
  4
  Punëdhënësit mund të ndihmojnë në mbështetjen e shëndetit dhe mirëqenies mendore të punonjësve duke ofruar:
  A
  Programe fitnesi për të përmirësuar shëndetin fizik të punonjësve
  B
  Trajnim për menaxhimin e stresit për të zhvilluar aftësitë e relaksimit, ndërgjegjësimit dhe fleksibilitetit
  C
  Mjedise pune që lidhen me botën e jashtme nëpërmjet dritës natyrore, bimëve
  D
  Të gjitha të mësipërmet
 • 5
  Është diskriminuese t'i drejtohesh një punonjësi që lufton me një gjendje të shëndetit mendor për të diskutuar një çështje të performancës ose sjelljes në punë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Punonjësit të cilët punojnë nga shtëpia gjatë gjithë kohës janë më të lumturit dhe më pak të stresuar.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Cila gjeneratë raportohet se është më e ndikuar nga stresi?
  A
  Gjenerata Z
  B
  Mijëvjeçaret
  C
  Gjenerata X
  8
  Cila është forma më e zakonshme e problemit me shëndetin mendor në vendin e punës?
  A
  Depresioni dhe ankthi
  B
  Çrregullimi obsesiv kompulsiv
  C
  Çrregullim paniku
  D
  Çrregullime në të ushqyer
 • 9
  Kur udhëheqësit e kompanive flasin hapur për shëndetin e tyre mendor, ata u dërgojnë një mesazh autentik punonjësve që mund të:
  A
  Ndërtojnë besimin dhe të përmirësojnë performancën e punonjësve
  B
  Të eliminojnë nevojën formale të manxhimit
  C
  Të zvogëlojnë stigmën rreth shëndetit mendor
  D
  Të gjitha
  10
  Sëmundjet e shëndetit mendor...
  T
  Mund të trajtohen dhe shërohen
  F
  Nuk mund të trajtohen dhe të shërohen
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo