Sa dini për statistikat e Evropës?
 • 1
  Cili shtet jep numrin më të madh të shtetësive për të huajt?
  A
  Spanja
  B
  Gjermania
  C
  Greqia
  2
  Përafërsisht sa të rinj jetojnë në BE?
  A
  Më shumë se 70 milionë
  B
  Mes 50 dhe 70 milionë
  C
  Më pak se 50 milionë
  3
  Cili shtet ka shkallën më të ulët të papunësisë te të rinjtë?
  A
  Sllovenia
  B
  Malta
  C
  Gjermania
  4
  Përafërsisht sa banorë jetojnë në BE?
  A
  Mes 300 dhe 400 milionë
  B
  Më shumë se 400 milionë
  C
  Më pak se 300 milionë
 • 5
  Cili vend ka përqindjen më të lartë të familjeve që jetojnë në qytete?
  A
  Portugalia
  B
  Malta
  C
  Qipro
  6
  Cili vend është prodhuesi më i madh i domateve?
  A
  Italia
  B
  Greqia
  C
  Portugalia
  7
  Cili vend regjistron numrin më të madh të ndërmarrjeve në aktivitetet e pasurive të paluajtshme?
  A
  Franca
  B
  Polonia
  C
  Hungaria
  8
  Cili rajon ka shkallën më të madhe të të punësuarve?
  A
  Aland (Finlandë)
  B
  Bremen (Gjermani)
  C
  Champagne-Ardenne (France)
 • 9
  Cili vend ka eksportet më të larta të produkteve të teknologjisë së lartë si pjesë e eksporteve totale?
  A
  Irlanda
  B
  Austria
  C
  Luksemburgu
  10
  Cili shtet ka numrin më të ulët të personave të vrarë në aksidente rrugore?
  A
  Irlanda
  B
  Suedia
  C
  Latvia
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo