Kuiz për numrat romakë
 • 1
  Çfarë numri është ky - XCI?
  A
  91
  B
  200
  C
  190
  D
  205
  2
  Cili është ky numër – XLII?
  A
  42
  B
  92
  C
  61
  D
  70
  3
  Çfarë numri është ky - XXI?
  A
  81
  B
  21
  C
  14
  D
  66
  4
  XLVII – është cili numër?
  A
  89
  B
  47
  C
  15
  D
  12
 • 5
  XCIII – cili numër është ky?
  A
  93
  B
  89
  C
  75
  D
  84
  6
  LXV është numri?
  A
  89
  B
  32
  C
  65
  D
  17
  7
  Çfarë numri është LV?
  A
  89
  B
  32
  C
  55
  D
  17
  8
  XVI – është numri?
  A
  16
  B
  65
  C
  123000
  D
  200
 • 9
  XXXVIII – cili është ky numër?
  A
  45
  B
  38
  C
  789
  D
  56
  10
  XLI – cili është ky numër?
  A
  6565
  B
  12
  C
  41
  D
  11
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo