Sa dini për Kushtetutën e Republikës së Kosovës?
 • 1
  Gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës është Gjuha Shqipe, por jo edhe dhe Gjuha Serbe.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Republika e Kosovës është shtet laik dhe neutral në çështje të besimeve fetare.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  Kur hyri në fuqi Kushtetuta e Kosovës, si akti më i lartë juridik?
  A
  Me 9 prill 2008
  B
  15 qershor 2008
  C
  20 qershor 2008
  D
  05 korrik 2008
  4
  Sa kapituj dhe nene ka Kushtetuta e Republikës së Kosovës?
  A
  10 kapituj dhe 100 nene
  B
  14 kapituj dhe 162 nene
  C
  15 kapituj dhe 180 nene
 • 5
  Me cilën datë shënohet Dita e Kushtetues?
  A
  9 prill
  B
  15 prill
  C
  10 maj
  D
  15 qershor
  6
  Sipas Kushtetutës së Kosovës dënim ime vdekje është i ndaluar.
  A
  E saktë
  B
  E pasaktë
  C
  Lejohet në disa raste
  7
  Kuvendi është institucion ligjvënës i Republikës së Kosovës i zgjedhur drejtpërdrejt nga____.
  A
  Kryeministri
  B
  Populli
  C
  Partia në pushtet
  D
  Opozita
  8
  Sa deputetë ka Kuvendi i Kosovës?
  A
  100 deputetë
  B
  120 deputetë
  C
  150 deputetë
 • 9
  President i Republikës së Kosovës mund të zgjedhet çdo shtetas i Republikës së Kosovës, i cili e ka mbushur moshën_____?
  A
  28 vjeçare
  B
  30 vjeçare
  C
  35 vjeçare
  D
  40 vjeçare
  10
  Pas zgjedhjes, Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo