Sa dini për të drejtat e punëtorëve?
 • 1
  Sa mund të zgjasë puna praktike më së shumti me përgatitje universitare?
  A
  Më së shumti një muaj
  B
  Më së shumti nëntë muaj
  C
  Më së shumti nëntë mua
  D
  Më së shumti një vit
  2
  Nëse të punësuarit i duhet të punojë në ditën e pushimit javor, atij duhet t’i sigurohet një ditë pushimi
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  I punësuari gjatë çdo viti kalendarik ka të drejtë për pushim vjetor të paguar në një kohëzgjatje prej së paku?
  A
  Dy javësh
  B
  Katër javësh
  C
  Pesë javësh
  D
  Gjashtë javësh
  4
  Pushimi pa pagesë është menduar si një mënyrë për:
  A
  Të ju dhënë një përfitim tjetër të veçantë
  B
  Të ju motivuar për rritjen personale jashtë zyrës
  C
  Të shkurtoni kostot e listës së pagave dhe shmangni pushimet nga puna
  D
  Të keni një ekuilibër më të madh punë/jetë
 • 5
  Hulumtimet tregojnë se 80-95% e njerëzve mbi 50 vjeç besojnë se:
  A
  Ata do të paguhen më shumë se një person më i ri
  B
  Paragjykimi i moshës është një fakt i jetës
  C
  Do të paguhen më pak se një i ri
  D
  Është po aq e lehtë të gjesh një punë sa një i ri
  6
  Për cilën nga këto tema mund të pyesë një intervistues?
  A
  Vizita në psikiatri
  B
  Shtrimi i fundit në spital
  C
  Statusin martesor
  D
  Asnjë nga këto nuk është e pranueshme
  7
  E saktë apo e pasaktë: një punëdhënës mund të pyesë nëse keni probleme shëndetësore.
  A
  E saktë, por vetëm nëse ka të bëjë me kryerjen e detyrave specifike.
  B
  E pasaktë, ata nuk mund të pyesin për problemet shëndetësore, por mund ta prekin këtë temë në mënyrë të tërthortë.
  C
  E pasaktë, ata nuk mund ta pyesin këtë në asnjë rrethanë.
  D
  E saktë, ata mund të pyesin për shëndetin tuaj të përgjithshëm.
  8
  A mund të pyesë një punëdhënës për shtetësinë?
  A
  Po, është një pyetje standarde.
  B
  Po, por vetëm për pozita të sigurisë së lartë.
  C
  Po, përderisa keni një theks ndryshe.
  D
  Jo, nuk ka lidhje me pozitën
 • 9
  Bërja e kësaj në një intervistë mund të jetë arsye që mund të ju dëmtoj më vonë.
  A
  Të gënjyerit
  B
  Të jeni vonë
  C
  Të flisni keq për shefin paraprak
  D
  Asnjëra prej këtyre
  10
  Kur bëhet fjalë për pyetjet rreth kujdesit të prindërve ose fëmijëve, cili është rregulli?
  A
  Është e paligjshme dhe mund të jetë bazë për diskriminim.
  B
  Është mirë të pyesni, pasi punëdhënësit duhet të dinë disponueshmërinë tuaj.
  C
  Nuk është e paligjshme, por mund të çojë në pyetje të tjera që janë të paligjshme.
  D
  Nuk është e paligjshme, por nuk është një ide e mirë.
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo