Kuiz për Bashkimin Evropian
 • 1
  Nëse Bashkimi Evropian do të ishte një vend i vetëm, do të kishte popullsinë ______ të çdo vendi në botë.
  A
  Më të madhe
  B
  E tretë më të madhe
  C
  E nëntë më të madhe
  D
  Të 14-të më të madhe
  2
  Cili institucion konsiderohet si hapi i parë në rrugën e integrimit që çon në Bashkimin Evropian të sotëm?
  A
  Forumi Financiar Evropian
  B
  Agjencia Evropiane e Bashkëpunimit të Energjisë
  C
  Programi Evropian i Ushqimit
  D
  Komuniteti Evropian i Qymyrit dhe Çelikut
  3
  Në cilin vit u krijua zyrtarisht një institucion i quajtur Bashkimi Evropian?
  A
  1951
  B
  1975
  C
  1993
  D
  2009
  4
  Cila marrëveshje lejon udhëtimin pa kufij midis shumë vendeve evropiane?
  A
  First Option
  B
  Konsensusi i Londrës
  C
  Marrëveshja e Shengenit
  D
  Traktati i Versajës
 • 5
  Cili është burimi kryesor i financimit të Bashkimit Evropian?
  A
  Tatimi direkt mbi të ardhurat për qytetarët e vendeve të BE-së
  B
  Kontributet e përcaktuara nga qeveritë anëtare
  C
  Tarifa për shtetasit e huaj që hyjnë në sindikatë për biznes ose turizëm
  D
  Taksa e shitjes për të gjithë artikujt e blerë me euro
  6
  Cili institucion i Bashkimit Evropian ka fuqinë për të propozuar legjislacion?
  A
  Parlamenti Evropian
  B
  Këshilli i Bashkimit Evropian
  C
  Komisioni Europian
  D
  Asnjë nga të mësipërmet
  7
  Anëtarët e cilit prej institucioneve të mëposhtme të Bashkimit Evropian zgjidhen drejtpërdrejt nga qytetarët?
  A
  Komisioni Europian
  B
  Parlamenti Evropian
  C
  Këshilli Evropian
  D
  Asnjë nga të mësipërmet
  8
  Cili institucion i Bashkimit Evropian mbledh së bashku krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të BE-së?
  A
  Këshilli Evropian
  B
  Këshilli i Evropës
  C
  Këshilli i Bashkimit Evropian
 • 9
  Sa shtete anëtare ka Këshilli i Evropës?
  A
  39
  B
  42
  C
  46
  10
  Në cilën ditë të vitit e festojmë përvjetorin e Këshillit të Evropës?
  A
  1 maj
  B
  8 mars
  C
  5 maj
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo