Kuiz për sistemin periodik
 • 1
  Rreth sa elemente janë në tabelën e sistemit periodik?
  A
  10
  B
  50
  C
  100
  D
  200
  2
  Elementet në tabelën periodike janë renditur nga...
  A
  Numri atomik
  B
  Pesha atomike
  C
  Numri i neutroneve
  D
  Reaktiviteti kimik
  3
  Cilat nga këto NUK renditet në tabelën periodike?
  A
  Emri i elementit ose simboli
  B
  Pesha atomike
  C
  Rrezja orbitale atomike
  D
  Reaktiviteti kimik
  4
  Cili shkencëtar doli me konceptin e një tabele periodike?
  A
  Jason Priestly
  B
  Dmitri Mendeleev
  C
  Antoine Lavoisier
  D
  Albert Einstein
 • 5
  Rreshtat e tabelës periodike quhen perioda.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
  6
  Numri atomik i një elementi ju tregon numrin e _____ në një atom neutral.
  A
  Elektroneve
  B
  Neutroneve
  C
  Pozitronet
  D
  Asnjëra nga këto
  7
  Kolonat e tabelës periodike quhen grupe.
  T
  E vërtetë E pavërtetë
  F
  E pavërtetë
  8
  Do të gjeni metale në kolonën e djathtë të tabelës periodike.
  T
  E pavërtetë
  F
  E pavërtetë
 • 9
  Megjithëse rendi i elementeve bazohet në numrin atomik, familjet vertikale ndajnë veti të ngjashme kimike.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
  10
  Ku gjenden halogjenët në tabelën periodike?
  A
  Në anën e djathtë
  B
  Ne anën e majtë
  C
  Në mes
  D
  Lart
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo