Sa i/e mirë je në filozofi?
 • 1
  Çka është njohuria sipas Platonit?
  A
  Një mendim
  B
  Një besim i vërtetë, i justifikuar
  C
  Nuk ka diçka e quajtur njohuri
  D
  Ajo çka mund të dëshmohet
  2
  Në lidhje me çka janë argumentet kozmologjike të Thomas Aquinas?
  A
  Ekzistencën e qenieve të tjera inteligjente
  B
  Ekzistencën e Zotit
  C
  Ekzistencën e njohurisë
  D
  Nihilizmin
  3
  Filozofia vjen nga fjala greke “philosohia” qe do të thotë:
  A
  Dashuri për filozofinë
  B
  Dashuri për diturinë
  C
  Dashuri për pyetjet
  4
  Cila degë e filozofisë fokusohet në çështjen e të qenurit?
  A
  Ekzistencializmi
  B
  Humanizmi
  C
  Platonizmi
  D
  Marksizmi
 • 5
  Kush njihet si ekzistencialisti i parë, edhe pse kurrë nuk e përdori fjalën ekzistencializëm?
  A
  Hannah Arendt
  B
  Jean-Paul Sartre
  C
  Alan Watts
  D
  Soren Kierkegaard
  6
  Idealizmi transcendental argumenton se:
  A
  Njohuria ka themele
  B
  Eksperienca jonë bazohet në perceptimet tona
  C
  Ka një jetë pas vdekjes
  D
  Zoti është qenia ideale
  7
  Çka nënkupton Tabula Rasa?
  A
  Pllakë e pastër
  B
  Njohuri të reja
  C
  Pllakë e kuqe
  8
  Kush e shkroi veprën “Messiah i fundit"?
  A
  Sokrati
  B
  Peter Wessel Zapffe
  C
  Frederich Nietzche
  D
  Alan Watts
 • 9
  Nihilizmi ekzistencial insiston se:
  A
  Jeta nuk ka asnjë kuptim
  B
  Vdekja nuk është fundi
  C
  Njohuritë janë të limituara
  D
  Njerëzit janë të pavarur natyralisht
  10
  Metafizika është studimi i:
  A
  Etikës
  B
  Njohurive
  C
  Ekzistencës
  D
  Politikës
  11
  Çka studion epistemologjia?
  A
  Poetikën
  B
  Metafizikën
  C
  Kozmologjinë
  D
  Njohurinë
  12
  Studenti i kujt ishte Platoni?
  A
  Sokratit
  B
  Aristotelit
  C
  Thomas Aquinas
 • 13
  Cila disiplinë e filozofisë merret me studimin e vlerave?
  A
  Ontologjia
  B
  Aksiologjia
  C
  Etika
Faqja 
1
/
4
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
13 pyetje
Përfundo