Kuiz rreth punësimit
 • 1
  Një përmbledhje e kualifikimeve tuaja për një punë quhet:
  A
  Përvojë pune
  B
  Portofolio e punës
  C
  Rezyme
  D
  Kualifikimet
  2
  Një formë në të cilën ju jepni informacion për veten tuaj që do të ndihmojë një punonjës të marrë një vendim punësimi.
  A
  Aplikim i punës
  B
  Referencë
  C
  Eksperiencë e punës
  3
  Si quhet një formë shpërblimi për të punësuarit përtej pagës?
  A
  Kompensim tatimor
  B
  Bakshish
  C
  Përfitimet dytësore
  D
  Rritje
  4
  Aftësitë që një punonjës duhet të fitojë për të kryer në një punë të caktuar janë:
  T
  Aftësi themelore
  F
  Talente
 • 5
  Shuma totale e parave që fiton një person
  A
  Të ardhura të taksueshme
  B
  Të ardhurat bruto
  C
  Të ardhurat neto
  6
  Aftësitë në lidhje me trajtimin e personave në punë quhen:
  A
  Aftësitë ndërpersonale
  B
  Aftësitë e punës në grup
  C
  Rrjetëzimi
  7
  Talentet e lindura ose kapaciteti për të bërë diçka quhet:
  A
  Dhunti
  B
  Intelegjencë
  C
  Aftësi
  8
  Një takim njohjeje mes një punëdhënësi dhe një aplikanti për punë quhet:
  A
  Intervistë
  B
  Takimi me bordin
  C
  Takimi biznesi
  D
  Trajnim pune
 • 9
  Si quhet letra që kërkohet për tu ftuar një intervistë pune?
  A
  Letër rezyme
  B
  Letër motivuese
  C
  Letra e aplikimit
  10
  Ku përfshihen rritjet dhe detyrat e një profesioni specifik.
  A
  Përshkrim të punës
  B
  Dhuntitë
  C
  Aftësitë e punës
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo