Kuiz për nevojat dhe dëshirat e punëtorëve
 • 1
  Cila nga këto nuk është një nevojë e punonjësve?
  A
  Një vend pune i rregullt dhe i pastër
  B
  Siguria nga zjarri në vendin e punës
  C
  Një shef me humor
  D
  Menaxhimi profesional
  2
  Mungesa e kujt bëri që gati një e treta e punëtorëve të kërkonin një punë të re?
  A
  Benefiteve të shëndetit
  B
  Mundësive të punës me fleksibilitet
  C
  Asnjëra
  3
  Ëmbëlsirat në vendin e punës janë nevoja të punonjësve dhe jo dëshira?
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
  4
  Një strategji për të ndihmuar menaxherët të kuptojnë se çfarë i bën punonjësit të qëndrojnë, të angazhohen ose të largohen quhet:
  A
  Një intervistë qëndrimi
  B
  Një intervistë dalëse
  C
  Një intervistë hyrëse
  D
  Një intervistë argëtuese
 • 5
  Një kontratë e përhershme pune është një nevojë e punonjësve dhe jo një dëshirë.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
  6
  Lojërat brenda kompanive janë dëshire e punonjësve.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
  7
  Punonjësit që thonë se puna e tyre po bën ndryshim në shoqëri janë:
  A
  Me më pak gjasa për ta lënë punën
  B
  Gjithmonë gati për ta lënë punën
  C
  Pothuajse gati për ta lënë punën
  D
  Asnjëra nga këto
  8
  Siguria e punës është një nevojë kryesore për punonjësit.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
 • 9
  Ky përfitim shëndetësor ka rëndësi për punonjësit.
  A
  Kualiteti i ajrit të freskët
  B
  Akses në rreze të diellit
  C
  Asnjëra nga këto
  D
  Të dyja A dhe B
  10
  Pushimet e fundjavës janë nevojë për punonjësit
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo