Kuiz për të folurit në publik dhe prezantimin
 • 1
  Cila nga të mëposhtmet do të krijojë një përshtypje të mirë te audienca?
  A
  Përdorimi inteligjent i lëvizjes së duarve
  B
  Mbajtja e duarve në xhepa
  C
  Moslëvizja e duarve gjatë prezantimit
  2
  Ju dëshironi të shpërndani fletëpalosje të printuara për audiencën tuaj. Momenti më i mirë për ta bërë këtë është:
  A
  Para prezantimit
  B
  Gjatë prezantimit
  C
  Pas prezantimit
  3
  Sipas jush, cila nga fjalitë e mëposhtme është e saktë?
  A
  Një prezantues duhet të arrijë në vendin e prezantimit shumë përpara kohe dhe të ambientohet me hapësirën
  B
  Një prezantues duhet të jetë gjithmonë vonë në vendin e prezantimit për të krijuar përshtypjen se ai është një profesionist shumë i zënë
  C
  Një prezantues duhet të arrijë në vendin e prezantimit saktësisht në kohë.
  4
  Cila nga të mëposhtmet është një mënyrë që një prezantim të mirë ta bëni të shkëlqyeshëm?
  A
  Përdorimi i ngjyrave të ndryshme të shkronjave në çdo faqe
  B
  Përdorimi i ngjyrave të ndryshme të sfondit në çdo faqe
  C
  Përdorimi i citimeve të mira nga burime me reputacion
 • 5
  Cila nga faqet e mëposhtme të internetit mund t'ju ndihmojë të përmirësoni aftësitë tuaja të prezantimit?
  A
  TED
  B
  Quora
  C
  Disqus
  6
  Kur përgatiteni për prezantimin tuaj, çfarë duhet të dini?
  A
  Qëllimin tuaj
  B
  Audiencën dhe situatën
  C
  Të dyja
  7
  Si do të ndikojë tek audienca prezantimi i shumë informacioneve?
  A
  Kjo do t'i irritoj dhe ata do të humbasin pikën kryesore
  B
  Do të tërheqë vëmendjen e tyre
  C
  Do t'i bëjë të mençur dhe do ta admirojnë prezantuesin
  8
  Kur duhet të shfaqni bibliografinë në një prezantim?
  A
  Para titujve të faqeve
  B
  Në mes
  C
  Në fund të faqes së prezantimit
 • 9
  Si mund të filloni një prezantim?
  A
  Me rezultate interesante të anketës, anekdota të shkurtra, skica të problemeve dhe si do t'i zgjidhnit ato
  B
  Me citate argëtuese, statistika të pazakonta, histori personale
  C
  Të dy përgjigjet janë të sakta
  10
  Çfarë do të bëni nëse shihni se gjatë prezantimit tuaj një person në rreshtin e parë po kontrollon tweet-et?
  A
  Do të largohem nga dhoma menjëherë
  B
  Do të vazhdoj me prezantimin tim dhe pak më pas do t'i bëj një pyetje atij personi për t’ia tërhequr vëmendjen e tij
  C
  Unë do të ndalem, do t'i kërkoj personit të ndalojë së kontrolluari tweet-et dhe më pas të vazhdoj me prezantimin tim
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo