Kuiz për demokracinë
 • 1
  Cili është kuptimi i demokracisë?
  A
  Autortiteti i qeverisë
  B
  Fuqia e popullit
  C
  Vullneti i rregullave
  D
  Fuqia e përfaqësuesve
  2
  Republika është?
  T
  Shtet me sistemin e qeverisjes presidenciale
  F
  Shteti ku presidenti nuk është një trashëgimtar
  3
  Cilat janë dy format e demokracisë?
  A
  Parlamentare dhe presidenciale
  B
  Direkte dhe indirektare
  C
  Monarkiale dhe republikane
  D
  Parlamentare dhe mbretërore
  4
  Kush konsiderohet si “babai i kushtetutës”?
  A
  James Madison
  B
  Florence Nightingale
  C
  Charlie Chaplin
  D
  Enrico Caruso
 • 5
  Në periudhën antike, ku ekzistonte demokracia e drejtpërdrejtë?
  A
  Indi
  B
  Kinë
  C
  Greqi
  D
  Britani
  6
  Kujt i referohet sekularizmi?
  A
  Ndarjes së fesë nga shteti
  B
  Mbështetjes për shumicën
  C
  Poshtërimit për pakicat
  D
  Preferencës ndaj një feje
  7
  Kina është një vend me:
  A
  Aristokraci
  B
  Autokraci
  C
  Monarki
  D
  Demokraci
  8
  Kush nga të mëposhtmet e përkufizoi demokracinë si qeverisje të popullit, për popullin dhe nga populli?
  A
  Rosa Parx
  B
  Abraham Lincon
  C
  George Washington
  D
  Mahatma Gandhi
 • 9
  Suksesi i demokracisë varet nga:
  A
  E drejta për të kritikuar
  B
  E drejta për shoqërim
  C
  E drejta për liri personale
  D
  E drejta në prone
  10
  Demokracia indirekte njihet ndryshe për:
  A
  Demokracinë e njerëzve
  B
  Demokracinë liberale
  C
  Demokracinë e drejtpërdrejtë
  D
  Demokracinë përfaqësuese
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo