Kuiz për përdorimin e kompjuterit
 • 1
  1.Cilat susta përdorën për të lëvizur kursorin rreth tekstit tuaj?
  A
  Enter
  B
  CTR+ Shift
  C
  Tastet me shigjeta
  2
  2."Desktop" është një term kompjuterik që i referohet?
  A
  Diçka që është vetëm për programuesin e kompjuterit
  B
  Pjesa e hapësirës së punës ku qëndron monitori i kompjuterit
  C
  Ekrani primar që shfaq ikona për dosjet, aplikacionet dhe skedarët
  D
  Tavolina në të cilën është i vendosur kompjuteri juaj
  3
  3. Cili program përdoret për përpunimin e tekstit?
  A
  Microsoft Powerpoint
  B
  Microsoft Word
  C
  Microsoft Access
  D
  Microsoft Outlook
  4
  4. Ju e përdorni butonin e ______ të mausit më së shpeshti
  T
  Djathtë
  F
  Majtë
 • 5
  5.Cilat taste i kombinoni kur doni të kopjoni një tekst në një faqe tjetër?
  A
  Ctrl + C, Ctrl + V
  B
  Ctrl + C, Ctrl + B
  C
  Ctrl + F, Ctrl + C
  D
  Ctrl + B, Ctrl + F
  6
  6. Cila nga këto është shembull i një e-mail adrese?
  A
  www.google.com
  B
  Jeandoe.gmail.com
  C
  Bob Smith@yahoo.com
  D
  Recruitment@infinit-o.com
  7
  7. Për ta bërë një tekst me shkronja më të zeza në Word, çfarë duhet të bëni?
  A
  Nënvizoni tekstin
  B
  Klikoni vetëm mbi tekst
  C
  Aktivizoni opsionin “Bold”
  D
  Hijëzoni tekstin
  8
  8. Cilin tast duhet ta prekim që të korrigjojmë drejtshkrimin?
  A
  F7
  B
  F1
  C
  F5
  D
  F4
 • 9
  9. Cilat taste i kombinoni kur doni të zhvendosni me “Cut” një pjesë të tesktit?
  A
  Ctrl + Z
  B
  Ctrl + X
  C
  Ctrl + F
  D
  Ctrl + B
  10
  10. Ku zhvendoset teksti i fshirë?
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo