Kush i bëri shpikjet e para?
 • 1
  Kush e zbuloi poçin elektrik?
  A
  Tomas Edison
  B
  Michael Faraday
  C
  Alessandro Volta
  D
  Galileo Galilei
  2
  Në cilin vit u zbulua shtypshkronja e parë?
  A
  Në vitin 1440
  B
  Në vitin 1530
  C
  Në vitin 1670
  D
  Në vitin 720
  3
  Kush e zbuloi radion e parë?
  A
  Guglielmo Marconi
  B
  Alexander Popov
  C
  Samuel Morse
  D
  Heinrich Hertz
  4
  Çka zbuluan vëllezërit Lumière në vitin 1895?
  A
  Aparatin filmik
  B
  Lavatriqen
  C
  Telefonin
  D
  Ashensorin
 • 5
  Kush e zbuloi telefonin e parë?
  A
  Alexander Graham Bell
  B
  Vint Cerf
  C
  Alexander Cumming
  6
  Cili popull ishin të parët që zbuluan rrotën?
  A
  Grekët e vjetër
  B
  Kinezët
  C
  Latinët
  D
  Arabët
  7
  Kush e zbuloi penicilinën?
  A
  Jonas Salk
  B
  Alexander Fleming
  C
  Robert Koch
  D
  Louis Pasteur
  8
  Kush i zbuloi rrezet X?
  A
  Wilhelm Conrad Roentgen
  B
  Anna Bertha Ludwig
  C
  Marie Curie
  D
  Robert Bunsen
 • 9
  Kush e krijoi kalendarin Gregorian?
  A
  Papa Gregori
  B
  Jul Cezari
  C
  Aloysus Lilius
  10
  Kush e zbuloi kompjuterin e parë funksional?
  A
  Konrad Zuse
  B
  Thomas Alva Edison
  C
  Steve Jobs
  D
  Bill Gates
  11
  Kush e zbuloi automobilin në vitin 1885?
  A
  Karl Benz
  B
  Henry Ford
  C
  Otto Opel
  D
  Rudolf Diesel
  12
  Kush ishte i pari që zbuloi postën elektronike apo e-mailin?
  A
  Vint Cerf
  B
  Ray Tomlinson
  C
  Tim Berners-Lee
  D
  Robert Cailliau
 • 13
  Kush njihet si "babai i internetit"?
  A
  Leonard Kleinrock
  B
  Paul Baran
  C
  Vint Cerf
  D
  Robert E. Kahn
  14
  Kush e zbuloi aeroplanin e parë?
  A
  Vëllezërit Wright
  B
  Henry Ford
  C
  Samuel Morse
  D
  Henry Bessemer
  15
  Kush e zbuloi orën e parë mekanike?
  A
  Yi Xing
  B
  Shen Kuo
  C
  Cai Lun
Faqja 
1
/
4
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
15 pyetje
Përfundo