Çka dini për radiologjinë?
 • 1
  Kush i zbuloi rrezet X?
  A
  Marie Curie
  B
  Wilhelm Roentgen
  C
  John Dalton
  2
  Falë rrezeve X shkencëtarët arritën ta______ në vitet 1950.
  A
  Shihnin strukturën e AND-së
  B
  Shihnin skeleton para se të vdisnin njerëzit
  C
  Shihnin kanceri teksa zhvillohej
  3
  Rrezet X përdoren vetëm në fushën e mjekësisë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Roentgen i emëroi rreze X sepse:
  A
  Nuk e dinte sakt çfarë ishin
  B
  Nuk dëshiroi t’ua jepte emrin e tij
  C
  Dëshiroi ta mbante punën sekrete
 • 5
  Ku i provoi për herë të parë Roentgen rreze X?
  A
  Në këmbën e tij të sëmurë
  B
  Në një kufomë që doli vullnetarisht para se të vdiste
  C
  Në dorën e majtë të gruas së tij
  6
  Në fillim të zbulimit, dyqanet e këpucëve i përdornin rrezet X për t’i parë eshtrat e shputës së këmbës.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Cili shkencëtar pati frikë nga rrezet X, për shkak se kolegu i tij vdiq për shkak të ekspozimit ndaj rrezatimit?
  A
  Tomas Edison
  B
  Majkell Faradej
  C
  Maks Plank
  8
  Roentgen nuk do ta patentonte zbulimin e tij, sepse
  A
  Përdorimi do të ishte kufizuar për shkak të kostos
  B
  Ishte shumë modest
  C
  Dikush tjetër i pati zbuluar para tij
 • 9
  Rrezet X janë ndër teknologjitë mjekësore:
  T
  Më të vjetra
  F
  Më të reja
  10
  Në cilin shkrimtar Nikolla Tesla i përdori rrezet e para X në ShBA?
  A
  Mark Twain
  B
  Edgar Alan Po
  C
  Ernest Hemingway
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo