A mund t’i identifikosh kafshët?
 • 1
  Cila kafshë është në foto?
  A
  Vjedulla
  B
  Kitra
  C
  Vidra
  2
  Emërto specien!
  A
  Narval
  B
  Balena vrastare
  C
  Delfini i egër
  3
  A mund ta identifikosh kafshën në foto?
  A
  Dhelpra polare
  B
  Panda e kuqe
  C
  Ariu i fushave
  4
  Identifikoni zvarranikun!
  A
  Iguana
  B
  Salamander
  C
  Zhapiku i murrmë
 • 5
  Cila kafshë është paraqitur në foto?
  A
  Derri i Guineas
  B
  Paca
  C
  Kapibara
  6
  A e gjen dot kafshën?
  A
  Djalli i Tazmanisë
  B
  Aardvark
  C
  Tapir
  7
  Cila është kafsha në fotografi?
  A
  Dhelpra e shkretëtirës
  B
  Ketri fluturues
  C
  Macja e Kanadasë
  8
  Cili lloj i pëllumbit është paraqitur në foto?
  A
  Pëllumbi ilir
  B
  Pëllumbi "DYKASLYCE"
  C
  Pëllumbi i Zelandës së Re
 • 9
  A mund ta njihni këtë kafshë?
  A
  Paca
  B
  Kenguri nëntokësor
  C
  Chinchilla
  10
  Si quhet kjo kafshë?
  A
  Tanuki
  B
  Ketri i kuq
  C
  Makaku
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo