A i njihni këto simbole?
 • 1
  Gjeni se cilës fushë i takon simboli në foto?
  A
  Ligjit
  B
  Mjekësisë
  C
  Aviacionit
  2
  Çfarë kuptimi ka simboli në foto?
  A
  Wi-Fi hotspot
  B
  Internet
  C
  Bluetooth
  3
  Çka shënohet me këtë simbol?
  A
  USB
  B
  Rrugë shumë kahëshe
  C
  Material i reciklueshëm
  4
  Çka nënkuptoni sapo ta shihni këtë simbol?
  A
  Pa gjini
  B
  Mashkull
  C
  Femër
 • 5
  Çfarë kuptimi ka simboli?
  A
  E brishtë
  B
  Përmbajtje të madhe të alkoolit
  C
  Energji e madhe elektrike
  6
  Çka përfaqësohet me këtë simbol?
  A
  Satanizmi
  B
  Nota më e lartë
  C
  Anarkizmi
  7
  Nga viti i paraqitur me numra romak, cili numër paraqitet me simbolin L
  A
  500
  B
  100
  C
  50
  8
  Çfarë paraqet ky simbol?
  A
  Rrezik biologjik
  B
  Radioaktivitet
  C
  Elektricitet i lartë
 • 9
  Çka paraqitet më këtë simbol?
  A
  Hinduizmi
  B
  Gnostizmi
  C
  Taoizmi
  10
  Çfarë nënkuptoni me këtë shenjë?
  A
  Thyrje e dritës
  B
  Mos përdroni zbardhues
  C
  Hekurosni kur është e nevojshme
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo