Kuizi për OKB-në
 • 1
  Kur u themelua organizata ndërkombëtare Kombet e Bashkuara?
  A
  1918
  B
  1945
  C
  1972
  2
  Cila organizatë ishte paraardhëse e OKB-së?
  A
  G6
  B
  Lidhja e Kombeve
  C
  Këshilli i Lidhjeve me Jashtë
  3
  Ku e ka selinë OKB-ja?
  A
  Gjenevë
  B
  Vjenë
  C
  Nju Jork
  4
  Sa gjuhë zyrtare ka OKB-ja?
  A
  2
  B
  4
  C
  6
 • 5
  Sa herë e ka fituar Çmimin Nobel për Paqe OKB-ja, subjektet e sistemit të OKB-së dhe stafi?
  A
  Më shumë se 10 herë
  B
  Më shumë se 15 herë
  C
  Më shumë se 20 herë
  6
  Më 1 janar 1942, ______nënshkruan marrëveshjen “Deklarata e Kombeve të Bashkuara”, e cila parashtronte qëllimet e luftës të fuqive aleate.
  A
  5 vende
  B
  13 vende
  C
  26 vende
  7
  Çështja “problemi i vetos” kishte të bënte me:
  A
  Mosmarrëveshjet për sistemin e votimit
  B
  Garancinë e kolonive
  C
  Problemin me refugjatë
  8
  Një ndër parimet e Kartës së OKB-së është:
  T
  Mosmarrëveshjet mund të zgjidhen me çfarëdo mjeti
  F
  Mosmarrëveshjet duhet të zgjidhen me mjete paqësore
 • 9
  Anëtarët e rinj pranohen në OKB me rekomandimin e Këshillit të Sigurimit dhe me dy të tretat e votave të Asamblesë së Përgjithshme.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Cili ëhtë i vetmi organ i cili ushtron funksione konsultative, mbikëqyrëse, financiare dhe zgjedhore në lidhje me çdo çështje brenda fushëveprimit të Kartës së OKB-së?
  A
  Asambleja e Përgjithshme
  B
  Këshilli i Sigurimit
  C
  Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo