Sa keni njohuri në psikologji?
 • 1
  Kush e themeloi laboratorin e parë eksperimental të psikologjisë?
  A
  William James
  B
  Wilhem Wundt
  C
  Sigmund Freud
  2
  Ksenofobia përfshin mospëlqimin ose frikën nga dikush:
  A
  I një vendi tjetër
  B
  Me ngjyrë ndryshe të lëkurës
  C
  Që ka orientim tjetër seksual
  3
  _____është një supozim i thjeshtuar për një grup të bazuar në përvojat ose besimet e mëparshme.
  A
  Paragjykimi
  B
  Paramendimi
  C
  Stereotipi
  4
  Pohimi “Aziatikët janë të mirë në matematikë” është:
  T
  Paragjykim
  F
  Stereotip
 • 5
  Cili hormon lirohet kur dikush është në stres?
  A
  Kortizoli
  B
  Progesteroni
  C
  Melatonina
  6
  Bullizmi nuk është fizik.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Çfarë nuk duhet të bëni në një moment agresioni?
  A
  Të argumentosh
  B
  Ta thirrni personin në emër
  C
  Komunikoni me mirësjellje
  8
  Cilat janë “pasojat” e hiperaktivitetit?
  A
  Marramendja
  B
  Pavëmendja
  C
  Qetësia e papritur
 • 9
  Skizofrenia emërtohet si:
  T
  Çrregullim
  F
  Sëmundje
  10
  ______është pjesë e personalitetit që zhvillohet përmes të mësuarit, ndërsa______ është pjesë e lindur.
  T
  Karakteri, temperamenti
  F
  Temperamenti, karakteri
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo