Gjeni simbolet e madhësive fizike!
 • 1
  Cili është simboli i shtypjes?
  A
  P
  B
  F
  C
  A
  2
  p është simboli për:
  A
  Vëllimin
  B
  Dendësinë
  C
  Punën
  3
  Cili është simboli i intensitetit të rrymës elektrike?
  A
  I
  B
  V
  C
  W
  4
  Cili është simboli i Intensitetit të dritës?
  A
  Ph
  B
  lv
  C
  lv
 • 5
  Si shënohet simboli për rezistencën elektrike?
  A
  R
  B
  Ω
  C
  Om
  6
  Sasia e materies shënohet me shkronjën:
  A
  s
  B
  n
  C
  m
  7
  Simboli i kohës është:
  A
  t
  B
  s
  C
  T
  8
  Cili është simboli i gjatësisë?
  A
  v
  B
  m
  C
  l
 • 9
  Simboli i temperaturës shënohet me:
  A
  T
  B
  K
  C
  ©
  10
  Si shënohet puna me simbol?
  A
  N
  B
  F
  C
  A
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo