Çka dini për standardet botërore?
 • 1
  ____ është një standard ndërkombëtar se si të menaxhohet siguria e informacionit.
  A
  ISO/IEC 27001
  B
  ISO 14000
  C
  ISO 22000
  2
  Ku u themelua Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit?
  A
  Paris
  B
  Nju Jork
  C
  Gjenevë
  3
  _______është një familje standardesh që lidhet me menaxhimin mjedisor, për t’i penguar “organizatat” të ndikojnë negativisht në mjedis.
  A
  ISO 9001:2015
  B
  ISO 14000
  C
  IATF 16949
  4
  Cilat kompani mund ta përdorin ISO 9001?
  A
  Kompanitë e vogla
  B
  Kompanitë e mëdha
  C
  Nuk ka ndonjë dallim
 • 5
  ISO 29001:2020 është sistem i menaxhimit të cilësisë për:
  A
  Industrinë e naftës dhe gazit natyror
  B
  Programet kompjuterike
  C
  Pajisje mjekësore
  6
  Për shkak të evolucionit teknologjik, standardet ISO rishikohen në mënyrë optimale çdo:
  A
  5 vjet
  B
  10 vjet
  C
  15 vjet
  7
  Anëtarësimi i Organizëtës Ndërkombëtare të Standardizimit shtrihet në më shumë se:
  A
  260 vende
  B
  160 vende
  C
  96 vende
  8
  ______ është sistem i menaxhimit të sigurisë ushqimore.
  A
  ISO 31000
  B
  ISO 22000
  C
  ISO 50001
 • 9
  Cila familje e standareve të ISO-s ka të bëjë me menaxhimin e rrezikut?
  A
  ISO 31000
  B
  ISO/IEC 17025
  C
  ISO 26000
  10
  Standardet ISO mbulojnë sektorë të ndryshëm duke filluar nga siguria ushqimore, te prodhimi e deri te teknologjia.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo