Sa keni njohuri në fizikë?
 • 1
  Humbja e dukshme e peshës është e barabartë me peshën e lëngut të zhvendosur.
  A
  Parimi i Arkimedit
  B
  Ligji i Inercisë
  C
  Ligji i Parë i Njutonit
  2
  Ligji i Avagadros thotë se vëllimi i barabartë i të gjitha gazeve në të njëjtat kushte të temperaturës dhe presionit përmbajnë një numër:
  A
  Më të vogël të molekulave
  B
  Më të madhe të molekulave
  C
  Të barabartë të molekulave
  3
  Ligji i Tretë i Njutoni thotë se:
  A
  Për çdo veprim ka reagim të kundërt
  B
  Çdo trup tërhiqet nga graviteti
  C
  Trupi me peshë më të madhe lëvizë më ngadalë
  4
  Instrumentet optike si interferometri dhe grila e difraksionit mund të përdoren për matjen e saktë të:
  A
  Amplitudës
  B
  Frekunecës
  C
  Gjatësisë valore të dritës
 • 5
  Max Planck është fizikant:
  A
  Gjerman
  B
  Italian
  C
  Polak
  6
  Pse është e rëndësishme teoria kuantike?
  A
  Për të udhëtuar në kohë
  B
  Për ta kuptuar strukturën bërthamore
  C
  Për t’i ndryshuar gjërat
  7
  Me çfarë termi njihen barionet dhe mezonet?
  A
  Hadrone
  B
  Kuarke
  C
  Gluone
  8
  Cili shkencëtar njihet si pioneri i teorisë së strukturës atomike?
  A
  Niels Bohr
  B
  Marie Curie
  C
  Ernest Rutherford
 • 9
  Thotë se temperatura duke mbetur konstante, vëllimi i një mase të caktuar të një gazi ndryshon në mënyrë të kundërt me presionin e gazit.
  A
  Ligjit Boylesit
  B
  Parimi i Bernulit
  C
  Ligji i Hukut
  10
  Cili ligj fizik flet për energjinë e rrezatur nga trupat e zinj?
  A
  Ligji i Stefanit
  B
  Ligji i ruajtjes së energjisë
  C
  Ligji i Keplerit
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo