Çka din për gjuhën e shenjave?
 • 1
  Sa është numri i gjuhëve të shenjave në botë?
  A
  Mbi 50
  B
  Mbi 300
  C
  Mbi 1000
  2
  Një nga të dhënat më të hershme të shkruara të një gjuhe të shenjave është nga shekulli;
  A
  I pestë para Krishtit
  B
  I pestë
  C
  I dhjetë
  3
  Murgu Pedro Ponce de Leon zhvilloi alfabetin e parë manual. Ky alfabet bazohej në:
  A
  gjestet e duarve të përdorura nga murgjit që jetonin në heshtje
  B
  Jetët e profetëve në Bibël
  C
  Gjestet e natyrshme të memecëve
  4
  Universiteti_____ është i vetmi universitet i arteve liberale për personat e shurdhër në botë.
  A
  Oksfordit
  B
  Princeton
  C
  Gallaudet
 • 5
  Kur u bë traktati i parë modern i fonetikës së gjuhës së shenjave?
  A
  1820
  B
  1620
  C
  1420
  6
  A janë të gjithë përdoruesit e gjuhëve të shenjave të shurdhër apo me vështirësi në dëgjim?
  T
  Po
  F
  Jo, duan ta mësojnë për arsye të ndryshme
  7
  A ekziston në gjuhë universale e shenjave?
  T
  Po
  F
  Jo
  8
  Kjo skulpturë gjendet në Pragë. Çfarë do të thotë?
  A
  Ju jeni të veçantë, ashtu siç është edhe jeta
  B
  Mos lejoni t’ju shohin më të dobët
  C
  Jeta është e bukur, jini të lumtur dhe duani njëri-tjetrin
 • 9
  Çfarë kuptimi ka shenja gjuhësore amerikane në foto?
  A
  Më gëzove!
  B
  Faleminderit!
  C
  Përshëndetje!
  10
  Çfarë kuptimi ka shenja gjuhësore britaneze në foto?
  A
  Drejt
  B
  Kam nderin
  C
  9
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo