Çka din për demokracinë?
 • 1
  Fjala demokraci vjen nga fjala greke “demos” që do të thotë:
  A
  Njerëz
  B
  Pushtet
  C
  Zgjedhje
  2
  Format e para demokratike të qeverisjes mendohet se janë zhvilluar gjatë shekullit të:
  A
  15-të p.e.s
  B
  6-të p.e.s
  C
  3-të
  3
  25 vendet më _____në botë janë demokracitë.
  T
  të varfëra
  F
  të pasura
  4
  Sa është mosha minimale për të votuar në Zvicër?
  A
  16 vjeçare
  B
  17 vjeçare
  C
  18 vjeçare
 • 5
  Moshën më të lartë minimale e kanë Singapori, Kuvajti dhe Libani e që është:
  A
  21 vjeçare
  B
  23 vjeçare
  C
  25 vjeçare
  6
  Cili prej shteteve të mëposhtme ka ligj për votim të detyrueshëm?
  A
  Norvegjia
  B
  Spanja
  C
  Singapori
  7
  Kush tha: “ka aq forma të ndryshme demokracie sa ka kombe demokratike në botë”?
  A
  John Locke
  B
  Kofi Annan
  C
  Jurgen Habermas
  8
  Në gjuhën angleze janë përdorur ____ mbiemra për ta përshkruar demokracinë.
  A
  97
  B
  564
  C
  2234
 • 9
  Montesquieu shkroi “Nëse një republikë është e vogël, ajo shkatërrohet nga ____; nëse është e madhe, ajo shkatërrohet nga_____
  T
  Një forcë e huaj, një përsosmëri e brendshme
  F
  Një përsosmëri e brendshme, një forcë e huaj
  10
  Kush përmendet si përmendet si "babai i demokracisë athinase”?
  A
  Kleisthenin
  B
  Eskili
  C
  Thomas Hobbes
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo