A ke njohuri në programim?
 • 1
  Grupi i udhëzimeve që i tregon kompjuterit se si të sillet, çfarë të bëj dhe të nxjerrë në zgjidhjen e një problemi të caktuar është:
  A
  Programi
  B
  Algoritmi
  C
  Pseudokodi
  2
  Grupi i udhëzimeve të renditura logjikisht që ju lejon ta gjeni zgjidhjen e një problemi është:
  A
  Pseudokodi
  B
  Algoritmi
  C
  Programimi
  3
  Cilat faza të zhvillimit të programit duhet t’i ndjekni sipas rendit logjik?
  A
  Përcaktoni, analizoni, shkruani, testoni, dokumentoni, korrigjoni
  B
  Përcaktoni, analizoni, zhvilloni, shkruani, testoni, dokumentoni
  C
  Përcaktoni, shkruani, zhvilloni, analizoni, testoni, dokumentoni
  4
  Gjuha e programimit që përdoret për t'ua treguar nxënësve konceptin dhe strukturën e programimit quhet:
  A
  Cobol
  B
  Paskalin
  C
  Java
 • 5
  Java është një shembull i gjuhës programuese, i cilës gjeneratë?
  A
  2
  B
  3
  C
  4 GL
  6
  Cili nga brezat e mëposhtëm të gjuhës programuese e ekzekutoi kodin më shpejt:
  A
  3
  B
  2
  C
  1
  7
  Algoritmet nuk duhet të jenë të:
  A
  Paqarta
  B
  Logjike
  C
  Kocize
  8
  Cila gjuhë kishte kode si MOV, ADD, SUB
  A
  Java
  B
  Binar
  C
  Assembly
 • 9
  Cili nuk është shembull i gjuhës së tretë të programimit?
  A
  Fortran
  B
  C#
  C
  Paskalin
  10
  Gjuha programuese është në nivel më të ulët se gjuha maqinerike e cila përbëhet prej bit-ave.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo