Çka dini për Sudokun?
 • 1
  Sa katrorë e përbëjnë lojën e Sudokut?
  A
  120
  B
  81
  C
  49
  2
  Si u quajt ndryshe loja e Sudokut?
  A
  Kubi i Rubikut i shekullit 21
  B
  Katrori i mençurisë
  C
  Numrat magjikë
  3
  Në sa blloqe ndahet loja e Sudokut?
  A
  9
  B
  5
  C
  4
  4
  Cila aftësi i duhet një lojëtari për ta plotësuar sudokun?
  A
  Njohuritë e përgjithshme
  B
  Aftësitë gjuhësore
  C
  Aftësitë logjike
 • 5
  Sa herë duhet të shfaqen numrat 1 deri në 9 në çdo rresht, kolonë apo bllok individual?
  A
  3 herë
  B
  2 herë
  C
  1 herë
  6
  Kur filloi historia e sudokut?
  A
  1920
  B
  1896
  C
  1783
  7
  Cila revistë e botoi e para lojën e sudokut?
  A
  Dell Puzzle Magazines
  B
  3DO Magazine
  C
  GameWeek Magazine
  8
  Cili është kuptimi i përafërt i fjalës Sudoku nga japonishtja?
  A
  Su-numër, doku-unik
  B
  Su-numër, doku-magjik
  C
  Su-një, doku-unik
 • 9
  Wayne Gould ishte i pari që zhvilloi një program kompjuterik që i krijon enigmat Sudoku në vend. Çfarë profesioni kishte?
  A
  Matematikan
  B
  Gjuhëtar
  C
  Gjykatës
  10
  Sa është koha rekorde për plotësimin e Sudokut, sipas Rekordit botëror Guinness?
  A
  1 minut e 23.93 sekonda
  B
  2 minuta e 3 sekonda
  C
  53.12 sekonda
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo