Kuizi për fotografinë
 • 1
  Fotografia e parë është bërë me “Camera Obscura” nga latinishtja kjo fjalë do të thotë:
  A
  Dhumë e errët
  B
  Shkrepsja e historisë
  C
  Piktori i shpejtë
  2
  Sa është madhësia fillestare e lentes?
  A
  35 mm
  B
  50 mm
  C
  135 mm
  3
  Cila temperaturë është përdorur në fotot, për ta theksuar ngrohtësinë e diellit?
  A
  5000
  B
  7200
  C
  Mbi 9000
  4
  Cili format i fotografisë është plotësisht i pa përpunuar dhe i pa reduktuar?
  T
  RAW
  F
  JPG
 • 5
  Cila është një “e metë” e formatit JPG?
  A
  Shumë detaje të imazhit humbasin
  B
  Shpesh fotografitë fshihen fare
  C
  Nuk lejon të ndërhyni në to
  6
  Cila fotografi është më e shikuara në histori?
  A
  “Man Jumping the Puddle” Henri Cartier Bresson
  B
  “The Steerage” Alfred Stieglitz
  C
  “Bliss” nga Charles O’Rear
  7
  Fotografia e parë me ngjyra nuk është bërë deri në vitin:
  A
  1861
  B
  1935
  C
  1953
  8
  Sipas një studimi njerëzit mendojnë që ana e _____ është më tërheqëse.
  T
  Majtë
  F
  Djathtë
 • 9
  Negativi më i gjatë i fotografisë është MBI 260 FET.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Kush është personi i parë që e përdori termin “foto”?
  A
  Nikola Tesla
  B
  Mbretëreshë Viktoria
  C
  Abraham Linkoln
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo