Çka dini për ligjin e punës?
 • 1
  Nën cilën moshë punëdhënësit nuk guxojnë të punësojnë punëtorë?
  A
  15 vjeçare
  B
  17 vjeçare
  C
  18 vjeçare
  2
  Për pagesën e kontributeve dhe detyrimeve tjera ligjore, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin ta lajmërojë në:
  A
  Administratën Tatimore të Kosovës
  B
  Ministrinë e Financave
  C
  Ministrinë e Punëve të Brendshme
  3
  Kontrata për periudhë të caktuar nuk mund të lidhet për një periudhë më të gjatë se:
  A
  3 vjet
  B
  5 vjet
  C
  10 vjet
  4
  Nëse i punësuari nuk deklarohet në afatin prej_____ që prej marrjes së njoftimit, punëdhënësi mund t’ia shkëpusë kontratën.
  A
  5 ditësh
  B
  1 jave
  C
  15 ditësh
 • 5
  Puna provuese mund të zgjasë më së shumti:
  A
  Tre muaj
  B
  Gjashtë muaj
  C
  1 vit
  6
  Puna e praktikantit që ka përgatitje të lartë, universitare dhe pasuniversitare mund të zgjasë më së shumti_____, ndërsa për ata me shkollim të mesëm ____.
  T
  1 vit, 6 muaj
  F
  6 muaj, 1 vit
  7
  Orari i plotë i punës zgjat:
  A
  30 orë në javë
  B
  40 orë në javë
  C
  48 orë në javë
  8
  Ndalohet puna jashtë orarit për të punësuarit nën moshën:
  A
  15 vjeç
  B
  17 vjeç
  C
  18 vjeç
 • 9
  Orët e punës ndërmjet orës _______ numërohen si punë nate.
  A
  21:00 dhe lindjes së diellit
  B
  22:00 dhe 6:00
  C
  11:00 dhe 7:00
  10
  Kur është koha e shfrytëzimit të pushimit gjatë ditës së punës?
  A
  Prej orës 12:00
  B
  E vendos punëdhënësi
  C
  Më së largu deri në orën 14:00
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo