Kuiz në inxhinieri mekanike
 • 1
  Ligji i dytë i termodinamikës përshkruan se entropia totale e një sistemi të izoluar:
  A
  Nuk mund të zvogëlohet kurrë me kalimin e kohës
  B
  Mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës
  C
  Zvogëlohet me kalimin e kohës
  2
  Çka është ferriti?
  A
  Shkëmb magnetik hekuri
  B
  Shkëmb kuarci
  C
  Shkëmb nga hekuri dhe sulfuri
  3
  Cilët tuba përdoren për linjat e avullit?
  A
  Tuba hekuri me montim dhëmbëzor
  B
  Tubat nga mermeri
  C
  Tuba çeliku me montim të salduar
  4
  ______është një qendër ku forca mund të veprojë pa kthesë, ndërsa _____është e vendosur në qendër të gravitetit.
  T
  Qendra e prerjes, qendra elastike
  F
  Qendra elastike, qendra e prerjes
 • 5
  Nxehtësia specifike e një gazi të përsosur:
  A
  Rritet me rritjen e vëllimit
  B
  Zvogëlohet me rritjen e dendësisë
  C
  Mbetet konstante
  6
  Saldimi është një aliazh:
  A
  kallaji dhe plumbi
  B
  Kuarci dhe sulfuri
  C
  Hekuri dhe çeliku
  7
  Çfarë është brishtësia kaustike?
  A
  Është ndryshim kimik në dru
  B
  Është ndryshim fizik në metal
  C
  Është ndryshim fizik në letër
  8
  Si ndikon procesi i pjekjes në metal?
  A
  E rritë fortësinë e tij
  B
  E bën më të brishtë
  C
  E bën më elastik
 • 9
  Përmbajtja e nxehtësisë e një sistemi termodinamik quhet:
  A
  Entropi
  B
  Energji e Gibsit
  C
  Entalpi
  10
  Cila formulë duhet të merret parasysh kur llogaritet trashësia e kokës së pistonit?
  A
  Formula e Kirkofit
  B
  Formula Grashof
  C
  Formula Gaus
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo