Çka dini për kaligrafinë?
 • 1
  Fjala kaligrafi rrjedh nga greqishtja që do të thotë:
  A
  Shkrim i dorës
  B
  Bukurshkrim
  C
  Shkrim me ngjyrë
  2
  Në Lindjen e Mesme dhe Azinë Lindore kaligrafia konsiderohet:
  A
  Art
  B
  Shkencë
  C
  Magji
  3
  Fjala kaligrafi në gjuhët evropiane hyri rreth fundit të shekullit:
  A
  12-të
  B
  16-të
  C
  18-të
  4
  Sipas gjetjeve eksperimentet e para të shkrimit alfabetik janë bërë gjatë:
  A
  Shekullit 5 pas erës sonë
  B
  Gjatë kohës së Jezusit
  C
  Mijëvjeçarit të dytë p.e.s
 • 5
  Fenikasit ua dhanë alfabetin:
  A
  Grekëve
  B
  Egjiptianëve
  C
  Romakëve
  6
  Për të shkruar, kaligrafi arab përdor një stilopas nga:
  A
  Kallami
  B
  Arra
  C
  Alumini
  7
  Shkrimi indik u shfaq për herë të parë gjatë mbretërimit të:
  A
  Hangalit
  B
  Ashokas
  C
  Pandian
  8
  Kaligrafia greke:
  A
  Nuk kishte fare shenja të pikësimit
  B
  Kishte shumë shenja të pikësimit
  C
  Kishte shumë pak shenja të pikësimit
 • 9
  _____në botën e lashtë mbanin një datë të saktë, ndërsa____nuk kishin.
  T
  Dokumentet, librat
  F
  Librat, dokumentet
  10
  Shkrimi në foto është kaligrafi:
  A
  Hebreje
  B
  Arabe
  C
  Indike
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo