Testohu në kiminë inorganike
 • 1
  Oksidet janë komponime të:
  A
  Oskigjenit
  B
  Hidrogjenit
  C
  Hekurit
  2
  Acidet janë substanca kimike, të cilat në tretësira ujore lirojnë jonet e:
  A
  Sulfurit
  B
  Hidrogjenit
  C
  Oksigjenit
  3
  Bazat janë substanca kimike të cilat në tretësira ujore lirojnë jonet hidroksile si të vetmet:
  T
  Anione
  F
  Katione
  4
  Shumë komponime inorganike janë të karakterizuara nga:
  A
  pika të larta të shkrirjes
  B
  pika të ulëta të vlimit
  C
  pika të larta të ngrirjes
 • 5
  Kripërat janë komponime të cilat përbëhen nga katione të metaleve dhe anione të jometaleve.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Cilat elemente nuk formojnë okside?
  A
  Metalet
  B
  Jometalet
  C
  Gazrat fisnike
  7
  Dioksidi i karbonit është:
  A
  Oksid acidik
  B
  Oksid bazik
  C
  Oksid neutral
  8
  Me tretjen e oksideve bazike në____ formohen bazat.
  A
  Ujë
  B
  Acide
  C
  Vaj
 • 9
  Cilat okside kanë karakter të dyfishtë?
  A
  Oksidet neutral
  B
  Oksidet amfoterne
  C
  Oksidet bazike
  10
  Çka formohet gjatë reaksionit të acideve me baza?
  A
  Kripërat dhe uji
  B
  Uji dhe monoksidi i karbonit
  C
  Uji dhe dioksidi i sulfurit
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo