Kuizi për pikturën
 • 1
  Çfarë e bëri shumë të njohur pikturën “Mona Liza” e cila deri në vitin 1911 ishte shumë pak e njohur?
  A
  Vjedhja për dy vjet
  B
  Dhurimi për bamirësi
  C
  Blerja milionëshe e papritur
  2
  Kur e krijoi Da Vinci pikturën “Darka e fundit”?
  A
  Rreth vitet 1623
  B
  Rreth vitit 1522
  C
  Rreth viti 1498
  3
  Cili piktor ishte duke u trajtuar për çrregullime të shëndetit mendor kur e pikturoi “Nata me yje”?
  A
  Edvard Munch
  B
  Vincent van Gogh
  C
  Pablo Picasso
  4
  Në cilin vend u krijua piktura e famshme “klithma”
  A
  Oslo
  B
  Berlin
  C
  Londër
 • 5
  Picasso kërkoi që “Guernica” të mbahej në Nju Jork derisa:
  A
  të vdiste
  B
  të vendosej demokracia në Spanjë
  C
  të rrëzohej Muri i Berlinit
  6
  Cila prej pikturave të njohura të Gustav Klimt nuk është në shitje?
  A
  “Puthja”
  B
  “Portretit i Adele Bloch Bauer”
  C
  “Vdekja dhe jeta”
  7
  “Lindja e Venerës” është pikturë e:
  A
  Sandro Boticellit
  B
  Henri Matisses
  C
  Salvador Dalit
  8
  “Las Meninas” u porosit nga mbreti i Spanjës Philip IV dhe qëndroi në pallat deri në:
  A
  1619
  B
  1719
  C
  1819
 • 9
  “Krijimi i Adamit” është pikturë e:
  A
  Mikelangjelos
  B
  Klaud Monet
  C
  Titianit
  10
  Çka e forcoi statusin e pikturës “Vajza me një vëth perle” si një nga veprat më të famshme në botë?
  A
  Turni në ShBA, Itali dhe Japoni
  B
  Vajza e varfër e mbajtur në pallat
  C
  Lidhja e vajzës me mbretin e Francës
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo