Kuizi në biologji
 • 1
  Cili është funksioni i murit qelizor?
  A
  Organizon AND
  B
  Strukturë dhe mbrojtje
  C
  Reciklon materialet
  2
  Kloroplastet luajën rol të rëndësishëm në:
  A
  Fotosintezë
  B
  Montimi i nënnjësive të ribozomeve
  C
  Organizon dhe lëvizë pjesët e brendshme të qelizës
  3
  Cili është funksioni i vakuolës qendrore?
  A
  Rrit sipërfaqen e qelizës dhe ruan mbetjet metabolike
  B
  Organizon dhe lëviz pjesët e brendshme të qelizës.
  C
  Modifikon dhe dërgon lipidet për futje në membranën qelizore
  4
  Bërthama luan rol të rëndësishëm në organizimin e AND-së.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Sa është madhësia e ribozomeve?
  A
  2 mm
  B
  25 mm
  C
  1 cm
  6
  Çfarë forme kanë lizozomet?
  A
  Si qese të stërgjatura
  B
  Të rrumbullakëta
  C
  Cilindrike
  7
  Sa është trashësia e membranës qelizore?
  A
  1-3 nanometra
  B
  7-10 nanometra
  C
  10-20 nanometra
  8
  Difuzioni është kalimi i vetvetishëm i substancave nëpër membranë, të cilat lëvizin nga një gradient përqëndrimi më i lartë drejt një më të vogli.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Pinocitoza përfshin molekula apo materiale të ngurta.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  A mund të përmbajë brendësia e membranës edhe kolesterol?
  T
  Po
  F
  Jo
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo